1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фінанси

Фінанси

Реституція: визначення

0 коментарів

Реституція в перекладі з латині означає відновлення колишніх прав і переваг. У міжнародному праві цей термін використовується для визначення форми матеріального збитку, нанесеного незаконним нормативним актом. Цивільне право під реституцією...

Рестанти: визначення

0 коментарів

Термін «рестант» в економіці має кілька визначень. Перше - це борг, який не був ліквідований до звітного періоду і вказується в балансовому звіті компанії в колонці пасивів. Рестантние борги негативно...

Республіканський товарний ринок

0 коментарів

Товарний ринок - це система взаємодії суб'єктів господарювання, метою яких є купівля / продаж засобів і готових продуктів виробництва. Товарний ринок за територіальною ознакою можна розділити на внутрішній (в рамках...

Ресіпросіті: визначення

0 коментарів

Ресіпросіті - взаємність при підписанні перестрахувальних договорів, за умовами яких перестрахувальникові надається можливість прийняти рівноправну участь у зустрічних Хайринг перестрахування.

Ресіпросіті надається пропорційно обсягу премії або відповідно прогнозованим результатами проходження...

Ресіндікація: визначення

0 коментарів

Ресіндікація - процес вторинної організації підприємства андеррайтерів, який необхідний для додаткового випуску акцій, облігацій і цінних паперів. Емітент, приймає рішення повторно скористатися послугами андеррайтингового синдикату, коли обсяг залучених коштів після...

Реприватизація: визначення

0 коментарів

Реприватизація - це перехід чи повернення в приватну власність державної власності, яка раніше була конфіскована за допомогою безоплатної націоналізації.

Сутність і особливості реприватизації

Відмінність реприватизації від приватизації в тому, що...

Репорт: визначення

0 коментарів

Репорт - один з видів біржової угоди на фондовому ринку, суть якої в продажу активу і одночасному оформленні угоди на її викуп через обумовлений час і за більшу ціну. Репорт...

Репатріація облігацій

0 коментарів

Репатріація облігацій - повернення облігацій, розміщених серед іноземних інвесторів в державу, де вони були емітовані. Здійснюється шляхом погашення емітентом або викупу приватними особами, комерційними установами, державою.

Суть і механізм репатріації...

Репатріація капіталу

0 коментарів

Репатріація капіталу - це повернення на батьківщину матеріальних цінностей, які були вивезені за кордон. Міграцію капіталу можна спостерігати в кожній країні, в тому числі і в Україні. На це є...

Рентний займ

0 коментарів

Дохід з рентної займу називається рентою, яка встановлюється у відсотках, розрахованих від номіналу облігаціъ. Рентний займ - вид державної позики, за умовами якого країна зобов'язується виплачувати регулярні платежі, які є...