1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фінанси

Фінанси

Облік надходження основних засобів

0 коментарів
Основний законодавчий документ з обліку основних засобів «Становище ведення бухгалтерського обліку» (ПБО) - Облік основних засобів №6 / 01. Необхідно одноразове виконання чотирьох критеріїв основних засобів: 1 - строк корисного...

Амортизація основних засобів

0 коментарів
Амортизація (по її засобам погашається вартість основних засобів, для її нарахування використовується рахунок 02) - економічний інструмент перенесення вартості основних засобів на собівартість продукції, що випускається, послуг, що надаються і...

Вибуття основних засобів

0 коментарів
Способи вибуття основних засобів: 1. Реалізація (продаж). 2. У разі фізичного зносу. 3. Недостача (рахунок 94). 4. Внесок в статутний капітал іншої організації і інші. Для вибуття об'єктів основних засобів...

Інвентаризація основних засобів

0 коментарів
Інвентаризація - порівняння фактичних даних з даними бухгалтерського обліку. Перед інвентаризацією керівник видає указ про проведення інвентаризації. Зазвичай в наказі міститься інформація про об'єкти інвентаризації, терміни проведення, а також склад...

Метод бухгалтерського обліку

0 коментарів
Під методом бухгалтерського обліку розуміється сукупність способів ведення бухгалтерського обліку. Метод бухгалтерського обліку відбивається через його елементи: 1. Документування - підтвердження кожної бухгалтерської операції правильно оформленим документом. 2. Оцінка -...

Користувачі інформації в бухгалтерському обліку

0 коментарів
Види користувачів інформації в бухгалтерському обліку: 1. Внутрішні (працівники організації) - інформація може використовуватися на будь-якій стадії прийняття рішення: менеджмент, рада директорів і так далі. 2. Зовнішні: - З прямим...

Прості і складні відсотки

0 коментарів
прості відсотки FV = PV * (1 + n * i), де FV - сума на кінець періоду, PV - сума на початок період, n - період, i - процентна...