1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фінанси
  3. Ознаки добробуту

Ознаки добробуту

Важливим датчиком суспільного прогресу, який займає одне з важливих місць, вважається валовий внутрішній продукт (ВВП).

Даний ознака займає найбільш скромне місце, так як тут він оцінюється в контексті ситуації фінансових навчань і фінансова наука відкине безумовних істин. З розвитком продуктивних сил з’являються все нові і нові концепції, хоча старі концепції можуть ще довго бути присутнім, бажаючи не підходити реальності в суспільному житті.

– У вигляді датчика благополуччя з’явилася думка приймати на озброєння валюту, відразу з виникненням грошей. Як теоретична концепція вона в перший раз оформилася в масштабах меркантилізму. Адам Сміт додав концепцію трудової ціни, яка оцінює фізична праця робітника як єдиного джерела багатства.

– Вартісний підхід до виміру багатства (британський економіст Артур Пігу). Він висловлював думку, що фінансове благополуччя – це частина спільного благополуччя, яке можливо виміряна за допомогою засобів. Пігу відкрито визнавав, що “фінансове благополуччя не працює барометром, або ознакою, благополуччя в загальному”.

– Короткочасна концепція сукупного добробуту, яка базується на цілковитій цінності людського життя. Благополуччя вимірюється не грошима, а натуральними одиницями життя (одиницями часу). Завжди людського життя перетворюється в єдине благополуччя.

Суть даної концепції міститься в понятті “час людського життя”, яке означає сумарну тривалість найвищої, творчої, фактично людський, роботи індивіда (сон, фізична праця, порожнє проведення часу і інше). Час людського життя виступає як креативне час, а добробут – як креативне благополуччя (від англ. Creative – креативний, творчий).

Присутній Доктрина благополуччя, яка пов’язана з дослідженням таких способів організації господарства, які гарантують спільноті максимізацію багатства або, як говорить прогресивна наука, фінансового благополуччя. Предмет – зіставлення різних станів економіки. Проблемою головною вважається визначення публічного благополуччя, його критерії.

Критерій І. Бентама – благополуччя орієнтується щастям більшої кількості людей, іншими словами поєднуючи задоволення членів спільноти і підвищуючи цю суму, ми отримаємо найбільше благополуччя.

Критерій благополуччя В. Парето, який не вимагає вимірювання або міжособистісного зіставлення корисності, мінусом вважається обмежена сфера його застосування. Фактично будь-яка зміна критеріїв робить вигоди для 1 і шкоду для інших. Ці зміни з точки зору впливу на громадську благополуччя за допомогою Критерій Парето не виходить повністю упорядкувати різні фінансові ситуації по перевагу.
В кінцевому підсумку фінансова доктрина благополуччя стала перетікати в теорію суспільного вибору, в масштабах якої виповнюється позитивний аналіз того, як складаються і реалізуються різні суспільні переваги.

Для оцінки добробуту актуальні 2 ознаки: Рівень життя і якість життя

Рівень життя характеризує ступінь задоволення фізичних, духовних і соціальних потреб населення.

Він орієнтується:

  • – чисельністю і якістю актуальних зручностей і послуг, які застосовуються для задоволення потреб населення,
  • – ступенем становлення самих потреб людей.

На рівень життя вплине досягнута щабель становлення виробництва речей вживання, який знаходиться в залежності від обсягу національного багатства, від накопиченого майна у народонаселення.

Рівень життя виражається за допомогою:

  • – кількісних характеристик
  • – якісних показників

«Споживчий кошик» – особливий еталон, з яким можливо асоціювати практичні дані, що включає набір зручностей і послуг, відповідний особливому рівню вживання. Присутній мала і розумна споживчі кошики.

Стан життя характеризується тим, що містить в собі ще доброякісну сторону життя народонаселення (самопочуття, фізичне становлення, рівень освіти, умови і безпеку праці, можливості використання вільного часу, стан екології).

Це більш повний ознака, що відображає благополуччя цивілізації, хоча його важко висловити. Радять застосовувати такий показник, як – рівень людського становлення. За його основу береться вартісна оцінка обсягу ВВП (ВНП) або національного доходу, що припадає на душу населення, а потім за допомогою цілої системи коефіцієнтів, що відображають різні високоякісні боку життєдіяльності людей, ведеться виправлення ознаки ВВП на душу населення.

ПОДІЛИТИСЯ: