Овердрафт

Овердрафт – короткострокова заборгованість клієнта перед банком. Його особливість – надається як фізичним, так і юридичним особам. Для його надання банки диктують різні умови: одні здійснюють спрощене вивчення фінансового стану клієнта і формують короткий кредитне досьє; іншим для ухвалення рішення достатньо роздруківки руху грошових коштів по рахунку клієнта.
Види овердрафту:
1. Класичний овердрафт – надається на підставі оборотів за рахунком клієнта. Для цього клієнт оформляє анкету і запит про надання на його рахунок овердрафт. Далі кредитний експерт роздруковує обороти по рахунку клієнта не менше, ніж за 4 місяці.
Для оформлення необхідно:
– Оскільки надання овердрафту здійснюється на розрахунковий рахунок, то клієнту буде рекомендовано перевести свої обороти в даний банк;
– Необхідно обслуговуватися в даному банку не менше чотирьох місяців;
– Частота надходжень повинна бути не менше 1 разу на тиждень або 4 раз на місяць.
Дані вимоги ставляться як до класичного овердрафтом, так і до овердрафту під інкасацію.
2. Овердрафт під інкасацію. Інкасація – процес здачі грошових коштів, що перевищують ліміт залишку в касі підприємства в банк. Кредит надається в тому випадку, якщо не менше 50% оборотів за рахунком – інкасується виручка.
Класичний овердрафт і овердрафт під інкасацію взаємопов’язані з фінансовим становищем клієнта. Обидва надаються на місяць з можливістю подальшої пролонгації. В кінці місяця позичальник повинен погасити овердрафт і відповідні процентні платежі. У разі, якщо обороти по рахунку клієнта скорочуються або відбувається погіршення фінансового становища позичальника, то комерційний банк може відмовити в овердрафт. Комерційний банк використовує різні методики розрахунку межі овердрафту, але, як правило, береться розрахунковий період 4 місяці. З кожного місяця викреслюють кошти, які надійшли на рахунок з наступних причин: видані кредити; кошти, що надійшли від розміщення цінних паперів підприємства; кошти проводок сторно. З решти коштів викреслюються три максимальних надходження. Далі відбувається розрахунок середньоарифметичної за цей період, або середньоарифметична сума за кожен місяць, і з нього береться найменший показник.
3. Стандартний ліміт – надається під яку-небудь певну операцію. І не залежить від фінансового стану клієнта. Купівля цінних паперів, валюти, дорогоцінних металів. Ліміт розраховується з суми заявки по даній операції: 75-80% від суми контракту на виконання даної угоди. Фізичним особам овердрафт нараховується на зарплатний рахунок – не більше 80% від середньомісячної зарплати клієнта. Погашення відбувається в кінці місяця.

Посилання на основну публікацію