Особистий рахунок

Особовий рахунок – рахунок для ведення обліку розрахунків з фізичними і юридичними особами, на якому відображаються всі фінансово-кредитні операції з певним клієнтом.

Особові рахунки є документами аналітичного обліку.

Особові рахунки ведуться в фінансових і страхових організаціях, податкових інспекціях, підприємствах комунального обслуговування, а також в органах державної влади (наприклад, у Федеральному казначействі).

Особовий рахунок в організації

Особовий рахунок в організації – це такий документ, який видається бухгалтерією організації.

У ньому відбиваються всі дані про працівника, в тому числі відомості про нарахування і різних відрахуваннях.

Зазвичай особовий рахунок – бланк, складений за формою уніфікованої Т-54.

Веденням і оформленням особового рахунку займається бухгалтерія.

По суті, вищевказаний документ засвідчує той факт, що особа дійсно працює в організації. Він складається, коли працівник тільки прийшов в організацію або ж на початку кожного року на вже працюючу особу.

Особовий рахунок складається з основного аркуша і таблиці (як додатки до нього).

В основному аркуші зазначаються назва організації, її структурний підрозділ, дата відкриття рахунку, номер документа, а також дані про особу, прийнятому на роботу (ПІБ, дата народження, код місця проживання, сімейний стан, наявність дітей, номер як платника податків, номер СНІЛС та інше).

Таблиця містить в собі дані: про позначці прийому на роботу (час), умови праці, відпустці, оплаті, різних змінах у трудовій діяльності, професії, заробленої плати, відпрацьовані години, різних утримання та ін.

Банківський особовий рахунок

Банківський особовий рахунок – це банківський документ, що відображає всі фінансові взаємини банку з його клієнтом.

Одному і тому ж клієнту може бути відкрито декілька особових рахунків.
Особові рахунки відкриваються юридичним особам для обліку грошових коштів і здійснення розрахунків по операційній, інвестиційної та фінансової діяльності.

Особові рахунки також відкриваються банками фізичним особам (вкладникам). На цих рахунках враховується рух вкладів за прибутковими і видатковими ордерами, а також нараховані банком відсотки за вкладом.

Фінансово-особовий рахунок

Фінансово-особовий рахунок – документ, що оформляється на житлове приміщення, яке належить громадянам за договором найму, соціального найму або на правах власності.

У ньому відбиваються всі питання, пов’язані з здійснюваними власником або наймачем приміщення платежами за користування ним, за комунальні послуги, управління та утримання багатоквартирного будинку.

Фінансово-особовий рахунок містить відомості про тип і характер житлового приміщення (окрема квартира або комунальна, її площа і число кімнат, поверх, де знаходиться квартира, число поверхів у житловому будинку, ступінь зносу будинку і т. Д.).

Тут же наводиться інформація про ступінь благоустрою квартири і надаються комунальні послуги (чи є центральне опалення, водопровід, електроенергія, газова плита, газова колонка, каналізація, ванна, сміттєпровід, ліфт та інше).

У фінансово-особовий рахунок зазначаються відомості про всіх осіб, які проживають в даному житловому приміщенні. Ця інформація враховується при нарахуванні плати за користування конкретним житловим приміщенням і надані комунальні послуги.

Фінансово-особовий рахунок відкривають на квартиру в цілому.

Якщо квартира знаходиться у власності, в нього вноситься інформація про всіх власників із зазначенням їх частки власності.

Будь-які зміни в фінансово-особовий рахунок робляться із зазначенням документа, що дає право на їх внесення.

Посилання на основну публікацію