1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фінанси
  3. Основоположники мікроекономічної теорії

Основоположники мікроекономічної теорії

Цього товару політика держави вирішує питання руху індивідуальних цін і має загальну спрямованість на складну систему зв’язків, назва якої – ринковий механізм. Мікроекономіки підвладні питання, що стосуються вартості благ, витрат і результатів у вигляді формування на виробництві.

Мікроекономіка створювалася в австрійській школі. Основоположники цього товару: Е. Бем-Баверк, К. Менгер, і В. Фізер. Крім австрійців, мікроекономіка зобов’язана ще й англійською економістам: А. Пігу, А. Маршаллу, Джексону Хиксу, а також вихідцям з інших країн: В. Парето (Італія), Л. Вальраса (Швейцарія), Дж. Б. Кларку (США) .

Об’єкт і метод мікроекономічної політики держави

Будь-яка економічна діяльність людини вважається об’єктом мікроекономіки. Проблеми, що виникають в процесі цієї економічної діяльності, вирішуються за допомогою існуючих інститутів. Об’єкти мікроекономічної політики держави: домогосподарства, великі і середні корпорації, фірми, окремо взяті індивіди, власники виробничих ресурсів на первинному етапі.

Методи мікроекономіки діляться на позитивні та нормативні. Позитивні методи засновані на фактах і залежностях між ними, можна поставити пряме запитання – «Що є зараз, і що може бути в користуванні через деякий час?». Нормативні методи мікроекономіки дають безпосередні рецепти – вирішення завдань в діях. Вони можуть визначити бажаність чи небажаність тих чи інших умов економіки. Нормативна економічна політика держави спрямована на вирішення нагальних питань і відповідає на питання – «Що повинно бути?»

Мікроекономіка держави чітко розмежована і поділена на позитивну і нормативну, що само собою є вихідним пунктом в мікроекономічної теорії.

позитивна мікроекономіка

Позитивну мікроекономічному теорію політики держави вивчають за допомогою таких методів:

Маржинализм – іншими словами, це граничний аналіз. Його суть полягає в наступному: аналіз економічних явищ можливий не тільки в закінченому варіанті, але і в процесі постійної зміни.

Функціональний аналіз являє собою якусь послідовність проведених економічних досліджень. На першому етапі виявляється так зване типове якість явища, після чого йде робота над встановленням чинників – функцій. Прийнято вважати дану величину змінної. Це – показник, який змінює своє значення після настання тієї чи іншої події – фактора.
Підхід «Рівновага» вивчає стан економіки, обумовлене відносною стабільністю за однієї умови – повної відсутності передумов до зміни стабільності. При настанні найменших змін рівноваги в умови економічного становища, воно стає нестійким. Але, коли система має достатню силу, щоб протистояти зовнішнім змінам рівноваги, то такий стан справ називається стабільно стійким.

Метод можливості перевірки або верифікації. Виходячи з цього методу, економічна теорія повинна мати практичне підтвердження. Якщо теорія йде в розріз з фактами, то вона підлягає, або поліпшення, або знищення. В останньому випадку – замість колишньої теорії створюють нову. Пояснювати все, що відбувається в економіці, безумовно, потрібно, але без суб’єктивізму.

Цього товару політика держави побудована на двох видах: оптимізаційному і рівноважному. Оптимізацію використовують в процесі вивчення і удосконалення окремо взятих економічних суб’єктів. Рівновага ж застосовується при комплексному вивченні економічних взаємовідносин між декількома рівнозначними суб’єктами економіки.

ПОДІЛИТИСЯ: