Основний платіжний агент: зобов’язання

Процес випуску єврооблігацій відбувається наступним чином. За 2 тижні до оголошення про емісію лід-менеджер і керівник підприємства-емітента зустрічаються для обговорення майбутнього випуску (обсягу, розміру ставки купона, ціни розміщення та так далі). Далі призначається піклувальник і платіжний (фіскальний) агент. Якщо це необхідно, то підключається агент з лістингу. Наступний етап – підготовка необхідних паперів, які підписуються між позичальником і членами синдикату. Ведеться підготовка проспекту.

До зобов’язань основного платіжного агента можна віднести:

– напрямок емітенту повідомлення за п’ять робочих днів до здійснення необхідного платежу. Одночасно з цим платіжний агент передає дані особи, в напрямку якого повинні бути спрямовані кошти;

– зарахування грошей за обслуговування боргових паперів не спеціальний безпроцентний рахунок (відкритий у платіжного агента), а також розподіл їх серед власників боргових паперів;

– нарахуванням емітенту (з урахуванням обставин) штрафів в урахуванням ставок за одноденними позиками або відсоткам за річними борговими паперами, виплати по яких не були проведені в певний термін;

– дія в інтересах підприємства-емітента за будь-яких обставин;

зобов’язання платіжного агента- прийняття певних заходів при бажанні емітента погасити облігації раніше терміну. При цьому повідомлення про свій намір емітент повинен відправляти не пізніш як за 14 днів до моменту повідомлення;

– публікація повідомлення про дострокове погашення (проводиться за рахунок емітента). У такому повідомленні вказується ціна та дата погашення;

– ведення обліку повідомлень, а також надання складеного за спеціальною формою документа власникам боргових паперів (у разі такої вимоги);

– напрямок емітенту копії одержуваних повідомлень і повідомлень, адресатом яких є саме підприємство-емітент;

– організація обліку основної групи документів, одержуваних за умовами співпраці і виконання зобов’язань;

– надання (на вимогу власника облігацій) непідписаних і незаповнених посвідчень для голосування, а також ведення обліку останніх.

Посилання на основну публікацію