Основні засоби

Основні засоби – це засоби праці, які мають матеріально-речову форму і зберігають її в процесі використання. Об’єкти основних засобів призначені для використання протягом тривалого часу (понад 12 місяців). До основних засобів відносяться будівлі, споруди, земля, верстати, обладнання, транспорт і т.п.

Основні засоби відносяться до необоротних активів. У процесі використання вони переносять свою вартість на собівартість готової продукції (робіт, послуг) за допомогою амортизації (зносу).

Критерії основного засобу

Відповідно до ПБО 6/01 “Облік основних засобів” актив приймається до бухгалтерського обліку в якості основних засобів, якщо одночасно виконуються наступні умови:

а) об’єкт призначений для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг, для управлінських потреб організації чи для надання організацією за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування;

б) об’єкт призначений для використання протягом тривалого часу, тобто терміну, тривалістю понад 12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;

в) організація не передбачає наступний перепродаж даного об’єкта;

г) об’єкт здатний приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому.

Амортизація основних засобів

Амортизація основного засобу, тобто щомісячне списання його вартості на витрати, може здійснюватися такими способами:

лінійний спосіб;
спосіб зменшуваного залишку;
спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання;
спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).
Другий і третій спосіб відносяться до прискорених способів амортизації, коли в перші роки списуються великі суми, ніж у наступні. Останній спосіб покликаний відобразити залежність зносу устаткування від кількості випущеної з його допомогою продукції, коли це сильніше впливає на знос, ніж термін служби.

Не підлягають амортизації основні засоби, споживчі властивості яких з часом не змінюються (наприклад, земля, об’єкти природокористування, музейні колекції т.п.).

Аналіз використання основних засобів

Аналіз використання основних засобів є особливо актуальним для фондоемких виробництв, де в собівартості продукції велику частку має амортизація. На рівні бухгалтерської звітності аналізують загальну зміну вартості основних засобів, їх частку в активах організації, а також фондовіддачу – відношення виручки до середньої вартості основних средст

Посилання на основну публікацію