Основні показники демографічного прогнозу

Основними показниками демографічного прогнозу є:
1. Чисельність населення. Чисельність населення залежить від:
– Структури;
– Народжуваності, яка залежить від: якості населення, структури за віком та статтю, рівня медичного обслуговування, рівня життя (доходи, житло) і політики держави щодо підтримки молодих сімей;
– Смертності, яка залежить від: екологічної ситуації, рівня життя, медичного обслуговування, соціальної політики держави, тривалості та інтенсивності трудової діяльності;
– Міграції, яка залежить від: рівня життя, психологічної готовності до переїзду і можливості працевлаштування на новому місці.
2. Темп зростання чисельності.
3. Структура населення.
4. Трудовий потенціал населення = середня тривалість життя однієї людини працездатного віку в прогнозованому періоді (t тр.ср.) * чисельність працездатного населення в прогнозованому періоді (Ч тр.) * Коефіцієнт залучення працездатного населення до трудової діяльності (К тр.) * Ч нетрах. * До нетрах.
5. Споживчий потенціал населення = сумі за всіма соціальними групами Нi * Чi, де Нi – норма споживання в розрахунку на одну людину в окремій соціальній групі; Чi – чисельність окремої соціальної групи.
6. Економічна ефективність населення. Економічний потенціал = сумі за всіма соціальними групами Вi * Чi, де Вi – частка національного продукту, що припадає на одну людину окремої соціальної групи в прогнозованому періоді; Чi – чисельність окремої соціальної групи.
Економічна ефективність = економічний потенціал – споживчий потенціал.
7. Життєвий фонд населення = сумі за всіма соціальними групами Vi * Чi, де Vi – середня тривалість життя однієї людини в окремій соціальній групі; Чi – чисельність окремої соціальної групи.

Посилання на основну публікацію