Основні напрямки грошово-кредитної політики

Банк РФ щорічно не пізніше 26 серпня представляє в державну думу проект основних напрямів єдиної державної грошово-кредитної політики на наступний рік; і не пізніше 1 грудня надає завершений проект президенту і уряду. Після підписання та опублікування в ЗМІ проект стає федеральним законом і обов’язковий для виконання на всій території України.
Основні напрямки грошово-кредитної політики включають в себе:
1. Концептуальні принципи, що лежать в основі грошово-кредитної політики, що проводиться урядом.
2. Характеристика економічного стану України за попередній рік.
3. Прогноз очікуваного управління основних параметрів грошово-кредитної політики в поточному році.
4. Кількісний аналіз причин відхилень від цілей грошово-кредитної політики, заявленої банком.
5. Оцінка перспектив та обгрунтування можливості коригування.
6. Розглядаються два сценарії розвитку економіки на майбутній рік із зазначенням цін на нафту і товари російського експорту.
7. Прогноз основних показників платіжного балансу.
8. Розглядаються орієнтири, що характеризують інтервальні показники: темп інфляції, процентні ставки, грошова база (резерви на рахунках Центрального банку: обов’язкові резерви, залишки на кореспондентських рахунках, депозити банку; кошти в цінні папери) і грошова маса, зміна золотовалютних резервів.
Державна дума приймає положення «Про грошово-кредитної політики» не пізніше прийняття ФЗ «Про бюджет».

Посилання на основну публікацію