1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Фінанси
 3. Основні компоненти світової валютної системи

Основні компоненти світової валютної системи

Світова валютна система являє собою комплекс правовідносин, які забезпечують функціонування валюти в рамках світової господарської сфери. Її поява зумовлена ​​необхідністю здійснення розрахунків між окремими учасниками платіжного обороту в світовому масштабі.

До основних елементів світової валютної системи зараховуються такі:

 • види грошових коштів, за допомогою яких виробляються міжнародні платежі;
 • управління валютною ліквідністю, здійснюване на міждержавному рівні;
 • визначення режимів валютного курсу;
 • управління валютними обмеженнями та рівнем валютної конвертованості;
 • регламентація режиму на світовому ринку;
 • організації міжнародного масштабу, основним завданням яких є регулювання валютних відносин. До них відноситься МВФ, а також Європейський валютний інститут.

Класифікація елементів

Елементи валютної системи світового масштабаВсе елементи системи можна згрупувати в три категорії:

 • Валютні елементи. До них відносяться національні та міжнародні грошові кошти, валютний паритет і курс, а також механізми їх регулювання.
 • Фінансові елементи, що включають в себе валютно-фінансові ринки та використовувані на них інструменти.
 • Міжнародні розрахунки, за допомогою яких забезпечується рух фінансів, товарів і виробничих факторів.

Особливості окремих елементів

Основоположним елементом вважається національна валюта, тобто платіжний засіб, прийняте для розрахунків в межах окремої країни. Вона може конвертуватися в інші валюти. Рівень конвертованості є показником ступеня ліквідності фінансового ринку.

Розрізняють три групи валют:

 • Вільно конвертована, яка може безперешкодно переводити в інші валюти.
 • Частково конвертована валюта, обмінні операції з якої мають певні обмеження. До цього виду належить більшість національних валют.
 • Замкнута валюта, яка використовується в одній країні, офіційний обмін якої на платіжні засоби інших держав заборонений.

Під валютними обмеженнями мається на увазі законодавчо встановлена ​​заборона на здійснення операцій з золотом або валютою. Міжнародна валютна ліквідність – це здатність держави до своєчасного виконання своїх зобов’язань. Її компонентами виступають державні золотовалютні запаси, а також наявність резерву в МВФ (право на безумовні кредити в розмірі, що не перевищує 25% від встановленої для держави квоти).

На режим валютного курсу безпосередній вплив надають форми і методи управління системою. Також важливе значення мають обсяги валютних операцій. Міжнародні організації представлені об’єднаннями двох рівнів – світового та регіонального. До першої відноситься Світовий банк і МВФ, до другої – Африканський банк розвитку, Європейський центральний банк.

Основні принципи функціонування

В даний час система функціонує на наступних принципах:

 • Адаптивності, яка передбачає здатність системи забезпечувати стабільність валютного механізму, а також пристосування до зміни в світовій економіці. Якщо система працює ефективно, то вона в короткі терміни і з мінімальними втратами здатна усунути платіжний дисбаланс.
 • Ліквідності, тобто наявність резервних активів, кількість яких дає можливість усунути будь-які нерівноваги платіжних балансів.
 • Довіра з боку міжнародних суб’єктів, яке виражається у впевненості в ефективному функціонуванні системи, а також в реальній вартості міжнародних резервних активів.
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Типологія прогнозів