Основні елементи світової економіки

Головними складовими світового господарства вважаються національні економіки. Взаємозв’язок між ними здійснюється за допомогою транскордонного пересування інформації, товарів, послуг, капіталів, робочої сили і результатів інтелектуальної діяльності.

Світова економіка: її суб’єкти

Суб’єктами світового господарства називають господарюючі одиниці, які можуть здійснювати свою виробничу діяльність на міжнародному ринку.

Основними суб’єктами світової економіки є:

 • держава;
 • транснаціональні компанії;
 • міжнародні економічні корпорації.

Головним суб’єктом, безумовно, є держава. Рівень його розвитку нерозривно пов’язаний з національним господарством.

Як впливає держава на світову економіку?

1) Прямо чи опосередковано визначає структуру і об’єм капіталовкладень.

2) Через інструменти грошово-кредитної політики впливає на споживання приватного сектора і інвестиційний процес. Цілий ряд галузей народного господарства залежать від державних дотацій. Зокрема, це аграрний бізнес, науково-дослідницька діяльність.

3) Держава – це головний роботодавець, який забезпечує зайнятість населення.

Особливе місце в світовій економіці займають транснаціональні компанії. Дані корпорації випускають одну четверту від усього обсягу продукції. Дуже часто найбільші транснаціональні компанії за обсягами випуску своєї продукції перевищують розмір ВВП деяких країн з економікою, що розвивається. Дані корпорації мають величезний вплив на економіку країн перебування.

Найважливіші економічні організації: Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд. У складі зі своїми дочірніми компаніями Міжнародною асоціацією розвитку та Міжнародною фінансовою корпорацією Банк Реконструкції та Розвитку утворює групу Світового банку. Він займається кредитуванням значущих проектів в країнах з перехідною або економікою, що розвивається.

Роль світової економіки для таких країн переоцінити неможливо. В кінці минулого тисячоліття ООН були позначені 8 основних цілей, які повинні були вирішити міжнародні фінансові інститути. Вони були виконані до 2015 року.

Зокрема перед Світовим банком були поставлені наступні завдання:

 • ліквідувати в бідних країнах голод і злидні;
 • все дітям повинна бути надана можливість отримання початкового базової освіти;
 • забезпечити рівність між жінками і чоловіками, розширити права жінок;
 • знизити рівень дитячої смертності;
 • поліпшити умови охорони материнства;
 • ефективна боротьба з малярією, СНІДом та іншими небезпечними захворюваннями;
 • забезпечити сталий розвиток навколишнього середовища;
 • сформувати глобальне партнерство з метою розвитку світової економіки.

Для того, щоб виконати поставлені завдання, Всесвітній банк використовує механізм надання недорогих кредитів країнам, що розвиваються. Країни світової економіки намагаються допомогти бідним країнам, використовуючи для цього всі наявні ресурси.

Посилання на основну публікацію