Організація тарообігу

Тарообігу в торгівлі – сукупність операцій з приймання, організації зберігання, своєчасного повернення тари постачальникам, тароремонтним підприємствам і ведення тарообігного обліку.
Тару приймає матеріально-відповідальна особа, звіряючи дані маркування на тарі з даними накладної. Якщо невідповідність – складають приймальний акт. Надійшла тару матеріально-відповідальна особа враховує за кількістю і прейскурантом, якщо тара не інвентарна.
Повертається тара тароремонтним підприємствам на підставі типових договорів, в яких вказується: ритмічність виведення тари, умовне кількість, хто виводить і місце здачі. Здача оформляється накладної, в якій вказується найменування тари за прейскурантом, її стан і ціна. Оформлені документи про здачу тари у вигляді звітів передаються в бухгалтерію для списання з матеріально-відповідальної особи.

Посилання на основну публікацію