Організація праці складських працівників

Раціон, організація праці складських працівників – це планомірне здійснення комплексу організаційних, технологічних, естетичних і санітарно-гігієнічних заходів щодо вдосконалення методів праці, поліпшення його умов, заснованих на досягненнях науки, техніки і забезпечують найбільш доцільне використання робочого часу на виконання операцій.
Основний напрямок раціону, організації праці складських працівників:
1. Розробка раціональних форм поділу і кооперації праці.
2. Організація і обслуговування робочих місць.
3. Вивчення і розподіл передових методів і прийомів праці.
4. Удосконалення та нормування праці.
5. Створення сприятливих умов праці.
6. Охорона праці і техніки безпеки.

Посилання на основну публікацію