Організація матеріальної відповідальності в магазині

На працівників роздрібного торгового підприємства покладається матеріальна відповідальність, тобто: обов’язок відшкодувати майнову шкоду, заподіяну організації з їх вини.
Два види матеріальної відповідальності:
1 – Обмежена – особи, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середньомісячного заробітку, за исключеним тих випадків, коли чинним законодавством встановлено інші межі матеріальної відповідальності.
2 – Повна – несуть працівники, які уклали з підприємством договір про повну матеріальну відповідальність. Письмовий договір може бути укладений з повнолітніми працівниками і які займають посади, безпосередньо пов’язані зі зберіганням, обробкою, перевезенням і продажем цінностей. Не можна приймати осіб, раніше судимих за розтрати та розкрадання. У відповідність з договором про повну матеріальну відповідальність працівник приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення ввірених йому матеріальних цінностей і зобов’язується дбайливо ставитися до переданих йому цінностей, приймаєте заходи запобігання шкоди, своєчасно повідомляти адміністрації магазину про всі обставини, угражает забезпечення збереження матеріальних цінностей, вести облік і звітність в установленому порядку і брати участь в інвентаризації матеріальних цінностей. Договір підписується матеріально-відповідальною особою і керівником організації.
2/1 – Повна колективна (бригадна) – якщо неможливо розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника і укласти з ним індивідуальний договір – встановлюється за згодою всіх членів бригади.

Посилання на основну публікацію