Організація і технологія операцій з приймання товарів в магазині

Транспортні засоби, які постачають товар, повинні бути прийняті і розвантажені без затримки з дотриманням загальних правил вантажно-розвантажувальних робіт.
Приймання товарів за кількістю і якістю в магазині повинна здійснюватися відповідно до правил, встановлених в інструкціях «про порядок приймання товарів продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю і приймання товарів продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю».
Приймання товарів за кількістю полягає в звірці маси, числа місць, одиниць фактично надійшли товарів, з показниками супровідних документів. Якщо товари надійшли в магазин без супровідних документів, то на фактично надійшло кількість складають акт із зазначенням відсутності документів, а товари приймають на відповідальне зберігання. Кількість товарів, що надійшли визначають в тих же одиницях виміру, які вказані в супровідних документах. Проводять перевірку в певні терміни. Якщо виявлено невідповідність, то складається акт і викликається представник постачальника; якщо він не з’явився, приймання продовжують з представником громадськості. За результатами остаточної приймання складається акт, устанавленнимі форми. Якщо виявлені надлишки – теж складається акт.
Приймання товарів за якістю здійснюється у встановлені терміни. У процесі приймання виявляють якість і комплектність і відповідність тари та маркування встановленим вимогам. Якщо під час приймання виявляють недоброякісні товари, прийомку припиняють і складають односторонній акт.
Акт приймання товарів за якістю повинен містити:
1 – найменування та адресу магазину-одержувача
2 – номер і дату складання акта
3 – час початку і закінчення приймання товарів
4 – ПІБ осіб, які проводили її
5 – кількість або масу, повне найменування і список пред’явлених до контролю і фактично перевірених товарів з виділенням забракованих і тих товарів, чmt якість не відповідає якості, заявленому в документах
Магазин зобов’язаний прийняти на тимчасове зберігання недоброякісні товари до прийняття постачальником рішення про подальше використання. Якщо недоброякісність виявив покупець, то до акта магазину прикладають заяву покупця з висновком магазину, фабричний ярлик або копію товарного чека і документи, що підтверджують вартість ремонту.

Посилання на основну публікацію