Організація державного контролю торгівлі

Державний контроль торгівлі здійснюється міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державним комітетом України по стандартизації і метрології, Державним комітетом України санепідемнагляду, комітетом України з антимонопольної політики і іншими органами державного управління в межах своєї компетенції. Державною службою контролю за дотриманням норм і правил торгівлі, порядку застосування цін, якості та безпеки товарів народного споживання є державна торгова інспекція. Об’єктами контролю державної торгової інспекції є всі підприємства, незалежно від форм власності та відомчої належності, а так само громадяни, які реалізують або виробляють товари.

Державної торгової інспекції підпорядковані територіальні управління по республікам у складі Державний контроль торгівлі здійснюється міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державним комітетом, краях, областям, містам Києва і Харкова, і інспекційні пункти в окремих містах і районах. Територіальні управління проводять:
1. Перевірки дотримання правил торгівлі та якості товарів у продавця і кількість продукції у виробника.
2. Контроль на підприємствах торгівлі за дотриманням порядку застосування цін.
3. Контролюють правильність користування ваговими і вимірювальними приладами, торгової технікою і дозуючим обладнанням і вживають заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків.
4. Забезпечують гласність перевірки.
Свою діяльність державна торгова інспекція координує з органами державної влади та управління і громадською організацією споживачів. Державна торговельна інспекція листи, заяви і скарги громадян на якість товарів і порушення в роботі торговельних підприємств. Прийняті державної торгової інспекцією після перевірок рішення обов’язкові для виконання продавцем і виробником.
Функції державної торгової інспекції:
1. Участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення правил торгівлі.
2. Внесення в державний комітет України по стандартизації і метрології пропозицій про зняття з виробництва небезпечних і шкідливих товарів.
3. Внесення до органів державного управління пропозицій про заходи щодо поліпшення якості товарів і підвищення культури обслуговування покупців.
4. Розробка методичних матеріалів, інструкцій та рекомендацій по роботі торгових підприємств і здійснення контролю їх діяльності.
Державна торговельна інспекція має право:
1. Здійснювати перевірки з правом безперешкодного доступу на торговельні та промислові підприємства незалежно від форм власності та відомчої належності.
2. Здійснювати контроль наявності у продавця / виробника сертифіката на товари, відповідності їх вимогам стандартів.
3. Проводити контрольні закупівлі товарів.
4. Вилучати зразки товарів для проведення дослідження їх якості.
5. Давати висновки на прохання продавця / споживача про якість сертифікованих товарів, що викликають сумнів.
6. Має право складати акти і давати обов’язкові для виконання приписи щодо усунення порушень.
7. Знімати з реалізації небезпечні товари.
8. Припиняти або вводити особливі умови приймання або реалізації товарів, виготовлених з порушенням ГОСТів.
9. Передавати матеріали в слідчі органи для притягнення до відповідальності посадових осіб.
Продавець / виробник зобов’язаний давати пояснення, пов’язані з результатами перевірок, усувати розкриті порушення і повідомляти про це у встановлені терміни державної торгової інспекції.

Посилання на основну публікацію