Організація безготівкових розрахунків

Безготівкові розрахунки є форму розрахунків, при якій гроші з р / р платника надходять на р / с одержувача.
Порядок організації безготівкових розрахунків, форми розрахунків, порядок заповнення банківських документів затверджений положенням «про безготівкові розрахунки в Україні» від 12 квітня 2001 року. Положення передбачає: форми безготівкових розрахунків, види розрахункових документів, порядок їх заповнення, подання до банк і відкликання документів.
Списання грошових сум з р / с проводиться за розпорядженням його власника. Обмеження прав власника, крім випадків, встановлених законодавством, не допускаються.
Банк здійснює платежі по мірі надходження документів. У разі відсутності грошей – в послідовності, передбаченої законодавством.
Розрахунки оформляються документами, передбаченими банком, і відповідно до вимог, висунутими їм:
1. Списання коштів проводиться з одного примірника розрахункового документа.
2. Документ повинен бути видрукуваний друкарським способом, реквізити заповнені від руки або на машині. Підписи відповідальних осіб виробляються від руки: чорної, синьої або фіолетової пастою.
3. Виправлення в документах не допускаються.
4. Всі проставлені дані повинні читатися без труднощі.
Бухгалтерський облік повинен забезпечити правильну організацію безготівкових розрахунків для того, щоб уникнути безнадійної дебіторської заборгованості та штрафних санкцій.

Посилання на основну публікацію