Оптовий ринок

Оптовий ринок – це ринок, який забезпечує взаємодію декількох осіб або організацій з метою придбання послуг або продукції. Придбані на оптовому ринку товари можуть бути використані у виробничому процесі або направлені для перепродажу. Оптовий ринок часто називають ринком підприємств, в даний час обидва терміни описують одну економічну структуру.

Організації-учасники оптового ринку: Суб’єкти оптового ринку

  • Підприємства, які купують товар для його переробки і подальшого продажу;
  • Компанії, які закуповують продукцію з метою повторного продажу;
  • Держустанови, що виробляють великі закупівлі товарів або послуг.

Особливості оптового ринку

Оптовий ринок характеризується:

  • Головна особливість оптових ринків – масові закупівлі, великі обсяги продажів при невеликій кількості учасників ринку.
  • Оптові ринки товарів промислового застосування відрізняються вкрай малим числом покупців, стабільними цінами і обсягами закупівель, нееластичністю. Функціонування ринків такого типу залежить, багато в чому, від географічного розташування. Попит і пропозиція змінюються в залежності від тих же показників на товари масового споживання.
  • Як організацій-посередників виступають підприємства оптової торгівлі. Підвищена кількість перекупників на оптових ринках викликано стабільно низькими цінами на товари і послуги.
  • Велика частка оптового ринку припадає на державні організації, яким для виконання своїх функцій доводиться проводити закупівлі продукції.
  • Особливість оптових ринків: підвищений інтерес з боку контролюючих органів. Це пов’язано з присутністю державних компаній.

Таким чином, оптові ринки – більш ємкі в порівнянні з іншими формами організації ринків, відрізняються невеликою кількістю покупців при великих обсягах закупівель. Оптові ринки в значній мірі орієнтовані на споживчі: зокрема, попит і пропозиції на оптовому ринку пов’язані з рівнем цих показників на споживчому ринку.

Посилання на основну публікацію