Операційна діяльність банку

Що таке операційна банківська діяльність

Операційна діяльність банку – діяльність по залученню та розміщенню ресурсів, де в якості основної мети – отримання прибутку

Завдання операційної діяльності в банках

В операційній діяльності КБ вагому роль відіграє банківський облік, за допомогою якого забезпечується формування інформації про рух коштів і їх джерелах.

Завдання операційної діяльності:

 • 1) Формування повної і достовірної інформації про фінансово-господарські процеси і результати діяльності банку, необхідної для оперативного керівництва та складання звітності.
 • 2) Контроль за наявністю і рухом грошових коштів, матеріальних і нематеріальних цінностей, фінансових ресурсів і їх джерел.
 • 3) Забезпечення клієнтів банку своєчасної та точної інформації про рух коштів на розрахункових, поточних, кредитних та інших рахунках.

Основна частка банківських операцій пов’язані з рухом грошових коштів, платежів і розрахунків. Це визначає особливі вимоги до їх документального оформлення, організації документообігу, зберігання документів, обліку та звітності банку.

Організація обліково-операційної роботи в банку включає:

 • 1) Побудова обліково-операційного апарату;
 • 2) Організацію робочого дня і документообігу;
 • 3) Внутрішній банківський контроль – сукупність процедур, що забезпечують дотримання внутрішніх та зовнішніх положень при здійсненні операцій банку, достовірність і повноту інформації.

Додатковому контролю підлягають окремі операції, при виконанні яких існує ймовірність виникнення помилки і махінацій:

 • видача чекових книжок,
 • видача грошових коштів в національній та іноземній валютах;
 • стягнення з клієнтів штрафів,
 • операції по доходах і видатках банку;
 • депозитні операції та інші.

Цілі операційної банківської діяльності

Організація обліково-операційної роботи в банку повинна забезпечити виконання наступних умов:

 • 1) Усі операції з документами, прийняті від клієнтів протягом операційного часу, відображаються в бухгалтерському обліку в той же день.
 • 2) Обробка документів повинна проводитися протягом робочого дня за графіком, щоб до кінця операційного часу скласти поточну звітність.
 • 3) Не пізніше наступного робочого дня складається щоденний бухгалтерський баланс (так як виписки з кореспондентських рахунків банку надходять на наступний день після проведених операцій).

Для ефективної організації операційної діяльності в установі банку повинен бути встановлений єдиний порядок проходження документів по всіх стадіях обробки.

Вимоги до операційної діяльності в банках

Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур по всіх банківських операцій відповідно до законодавства.

Операційна діяльність банку повинна бути організована таким чином, щоб забезпечити:

 • 1) Накопичення і надання інформації про кожну операцію з обов’язковим позначенням всіх параметрів для забезпечення банківської звітності.
 • 2) Операційну діяльність банку забезпечують працівники з фронт-офісу та бек-офісу

Фронт-офіс – це підрозділи банку, співробітники якого ініціюють і організовують банківські операції.

Бек-офіс – підрозділ, де виконавці забезпечують реєстрацію, перевірки, звірки, облік операцій та їх контроль.

Посилання на основну публікацію