Оформлення та облік надходження товарів на оптовий склад

Джерелом надходження товарів на оптові підприємства є: промислові підприємства, великі оптові бази, сільськогосподарські підприємства.
Порядок приймання товарів і їх оплати регламентується договором.

Приймання здійснюється в місцях вивантаження або на складі постачальника. Про приймання товарів робиться запис на супровідних документах, де вказують: масу прийнятого вантажу, посада особи, яка провадила приймання, його підпис і розшифрування підпису. Все завіряється печаткою. При наявності транспортного розділу вказують спосіб розвантаження, час прибуття та вибуття транспорту, запевняють підписом працівника і печаткою.
Якщо під час приймання встановлені розбіжності, то їх підтверджують комерційним актом, актом на встановлені розбіжності за кількістю та якістю. На підставі перерахованих документів бухгалтер веде журнал обліку вантажів і проводить запис на рахунках.
Облік товарів ведуть на активному рахунку 41-1, на цьому ж рахунку ведеться облік тари. За дебетом рахунка відображають надходження товарів, за кредитом – їх вибуття.
Рахунок кореспондує:
1. При надходженні від постачальника на конкретну суму: Д 41-1 – До 60.
2. На суму ПДВ: Д 19-3 – До 60.
3. На суму торгової націнки на користь бази: Д 41-1 – До 42-1.
4. На суму недостачі, псування або бою з ПДВ: Д 94 – До 60.
5. Пред’явлено претензію постачальнику: Д 76-2 – До 94.
6. Нестача з вини МВО: Д 73-2 – До 94.
7. Надійшла продукція від своїх підприємців: Д 41-1 – До 43, 20.
8. Чи відображається сума транспортних витрат: Д 44-1 – До 60; Д 19-3 – До 60.
9. оприбутковують надлишки, виявлені при прийманні: Д 41-1 – До 60.

Посилання на основну публікацію