Оцінка запасу за продажною вартістю

Оцінка запасу за продажною вартістю – це метод проведення оціночних робіт, при якому вартість запасних товарів буде дорівнює можливого доходу від їх реалізації на економічному ринку.

Оцінка запасів за продажною вартістю: методи і значення

Реальна оцінка продажної вартості – це фінансовий підрахунок, який проводиться за поточним рівнем цін, прогнозований – по передбачуваному рівню цін в певний економічний період. Реальна оцінка проводиться економістами при стабільному розвитку ринку, прогнозована – в періоди ринкових катаклізмів, коли підвищується ймовірність зміни цін і рівня інфляції.

Оцінка за продажною вартістю дозволяє найбільш точно підрахувати фінансові запаси підприємства, які знаходяться в товарному еквіваленті. Адже якщо необхідно буде провести вилучення запасів, підприємцю доведеться здійснити продаж товарів, безпосередній дохід буде отриманий тільки після реалізації. Вартість товару на ринку може змінюватися не так, як змінюється вартість вихідного матеріалу, тому оцінка за продажною вартістю допомагає уникнути неточностей в розрахунках.

Оцінка за продажною вартістю дає можливість визначити конкурентну перевагу підприємства після впровадження нових технологій або інтенсивному економічному зростанні. Оскільки інтенсивний економічне зростання призводить до вироблення нових способів виробництва товару, його кінцева ринкова вартість може знизитися. Здійснюючи продаж за прийнятними для споживача цінами, підприємство буде отримувати більше прибутку, це дозволить обігнати конкурентів.

Оцінка за продажною вартістю дає можливість економістам охарактеризувати стан економічного ринку і передбачити виникнення кризи. Якщо можливості продажу певного товару скоротяться або якщо впаде продажна вартість продукції – це буде сигналом прийдешніх ринкових змін. Сучасні економісти при аналізі ринкових катаклізмів аналізують оцінки за продажною вартістю декількох категорій товарів відразу.

Посилання на основну публікацію