Оцінка майна

Оцінка майна – процедура, що дозволяє виявити реальну ринкову вартість майна, що переходить у спадок. Обов’язковість оцінки майна обгрунтована тим, що саме на основі її результату визначається величина податку на спадщину. Оцінка може бути важлива і для самого спадкоємця – якщо виявиться, що утримувати власність він не в змозі, простіше відразу відмовитися від прийняття спадщини.

Оцінка майна: об’єкти

Об’єктами оцінки майна можуть виступати:

Квартира. Цей варіант найпоширеніший, але разом з тим і найскладніший. Складність для оцінювача полягає в тому, що йому доведеться вивчити інфраструктуру всього району і спрогнозувати тенденцію ціни.

Земля. Щоб оцінка земельної ділянки була об’єктивною, фахівцеві доведеться взяти до уваги чинники різного роду: географічні, соціальні, економічні. Найчастіше застосовуються витратний метод і метод зіставлення цін.

Авто. Важлива повна інформованість оцінювача: він повинен знати, чи бувало ТЗ в аваріях і який пробіг автомобіля.

Акції, облігації та інші цінні папери. Спадкування цінних паперів передбачає обов’язкове звернення до нотаріуса і сплату відповідного мита. Цінні папери – самий проблемний об’єкт оцінки: їх вартість регулярно змінюється, тому вже на наступний день після того, як оцінювач надав звіт, він може бути неактуальним. Але є і позитивна сторона – процедура оцінки проста, особливо якщо аналогічні цінні папери звертаються на фондову біржу, тому спадкоємцю не доведеться платити велику суму.

Коли потрібна оцінка майна?

Оцінка майна дає можливість: Коли потрібна оцінка майна?

Порахувати величину податку на спадщину. Розмір податку залежить також від того, до якої черги відноситься спадкоємець: наприклад, представники першої черги зобов’язані сплатити 0.3% від вартості майна.

Вирішити розбіжності між спадкоємцями, якщо один з них вважає, що ринкова вартість його частини менше, ніж у інших.

Які документи необхідні для оцінки майна?

Основні документи такі:

  • Паспорт приймаючої сторони.
  • Свідоцтво про смерть спадкодавця.
  • Документ, що засвідчує право власності на минуще майно.

Однак в більшості випадків потрібні і інші папери – повний перелік індивідуальний і залежить від об’єкту спадкоємства.

Посилання на основну публікацію