1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фінанси
  3. Оцінка компанії

Оцінка компанії

Під оцінкою компанії розуміється процедура визначення ринкової вартості підприємства на певну дату з урахуванням різних факторів. Оцінкою підприємства повинні займатися тільки фірми, що володіють відповідною ліцензією.

В яких випадках потрібна оцінка компанії?

До оцінки бізнесу вдаються в наступних ситуаціях:

Підприємство виставлено на продаж – в цьому випадку оцінка найбільш важлива, так як, скориставшись послугами некомпетентного фахівця, продавець може серйозно продешевити.

Підприємство ліквідується або реорганізується (наприклад, відбувається злиття). Ліквідаційна вартість бізнесу завжди нижче ринкової, оскільки існує необхідність реалізувати майно підприємства якомога швидше.

Якщо здійснюється операція з придбання частки в статутному капіталі якого пакету акцій фірми (актуально для публічних компаній).

Підприємство орендується. Від результату оцінки залежить не тільки величина орендних платежів, але і сума, яку орендар повинен заплатити для подальшого викупу (якщо це обумовлено договором, укладеним між сторонами).

Якщо фірма претендує на отримання кредитних коштів або інвестицій, а також при необхідності страхування бізнесу.

Крім того, оцінка дає можливість розрахувати величину податку на майно фірми.

Які документи можуть знадобитися оцінювача?

Фахівцю, що проводить оцінку, необхідно надати наступні папери:

Бухгалтерські звітності. Бажано, щоб їх достовірність була підтверджена зовнішнім аудитором.

Статутні документи, а також свідоцтво про реєстрацію підприємства.

Будь-яка інформація, яка характеризує сферу діяльності підприємства і стан конкурентного середовища.

Бізнес-план фірми. Цей документ дає оцінювачу можливість зрозуміти, розвивається організація або знаходиться на етапі стагнації.

Будь-які папери, що засвідчують наявність філій підприємства, дебіторської та кредиторської заборгованості, а також встановлюють, яке майно перебуває у власності фірми.

Список нематеріальних активів (наприклад, патентів), якими володіє компанія.

Важливо надати оцінювачу всі документи, які він запитує – це безпосередньо впливає на об’єктивність оцінки.

Що повинен включати в себе звіт оцінювача?

Послідовність пунктів звіту оцінювача є відображенням етапів самої процедури:

1. Формулюється висновок про достатність документів, наданих замовником процедури, для об’єктивної оцінки. Наводиться перелік документів, на які спирається аналіз.

2. Дослідження зовнішнього середовища бізнесу. Макроекономічний аналіз дозволяє зробити висновок про загальну конкурентоспроможності організації та спрогнозувати тенденцію розвитку галузі.

3. Фінансовий аналіз. Цей етап ключовий – оцінювачем аналізується залежність підприємства від кредиторів.

4. Оцінка ризиків бізнесу (економічний, правовий та інші).

5. Вибір методу дослідження. Всього виділяють три методи: порівняльний, прибутковий і витратний. Результат залежить від методу, тому оцінювач повинен обґрунтувати, чому він віддав перевагу один з них іншим.

6. Висновок про поточну вартість компанії.

7. Синтез інформації по всім попереднім пунктам, результатом якого є оціночне висновок.

Форма звіту про вартість бізнесу не є вільною. Є кілька принципів складання:

  • Підсумок дослідження не може бути необгрунтованим.
  • Звіт не повинен містити терміни, які можуть бути незрозумілі замовнику.
  • У звіті повинні фігурувати фото (при необхідності) і зроблені розрахунки.
  • Всі абревіатури розшифровуються.

Процедура оцінки може займати до двох місяців (такий крайній термін встановлений законом), проте, тривале дослідження потрібно компаніям з великим числом філій. У деяких випадках (наприклад, при спадкуванні бізнесу) оцінювач впорається і за годину.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Інвестований капітал