Оборотно-сальдова відомість

Оборотно-сальдова (зворотня) відомість – це регістр бухгалтерського обліку, який призначений для контролю операцій і сальдо по рахункам бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності.

На бухгалтерському сленгу оборотно-сальдову відомість називають «Оборотка».

Яку інформацію містить оборотно-сальдова відомість

Оборотно-сальдова відомість містить сальдо (залишки) на початок і на кінець періоду і обороти по дебету і кредиту за даний період для кожного застосовуваного компанією рахунку (субрахунку) бухгалтерського обліку.

Як формується оборотно-сальдова відомість

Оборотно-сальдова відомість, як правило, автоматично формується використовуваною програмою автоматизації бухгалтерського обліку на підставі введених в програму операцій (проводок по рахунках бухгалтерського обліку).

Як оформляється оборотно-сальдова відомість

Форма оборотно-сальдової відомості встановлюється кожною компанією самостійно і затверджується додатком до облікової політики для цілей бухгалтерського обліку.

Форма оборотно-сальдової відомості повинна містити такі реквізити :

  1. Найменування – «Оборотно-сальдова відомість»;
  2. Найменування компанії, котра склала оборотно-сальдову відомість;
  3. Період, за який складена оборотно-сальдова відомість;
  4. Безпосередньо дані бухобліку, які відображаються в оборотно-сальдової відомості;
  5. Величина грошового виміру об’єктів бухгалтерського обліку із зазначенням одиниці виміру;
  6. Найменування посад осіб, відповідальних за ведення оборотно-сальдової відомості;
  7. Підписи осіб, відповідальних за ведення оборотно-сальдової відомості, із зазначенням їх прізвищ та ініціалів або інших реквізитів, необхідних для ідентифікації цих осіб.

Оборотно-сальдова відомість складається на паперовому носії та (або) у вигляді електронного документа, підписаного електронним підписом в порядку і строки, встановлені обліковою політикою для цілей бухгалтерського обліку.

Виправлення в оборотно-сальдовій відомості повинні містити дати виправлень, а також підписи осіб, відповідальних за ведення даного регістра, із зазначенням їх прізвищ та ініціалів або інших реквізитів, необхідних для ідентифікації цих осіб.

Посилання на основну публікацію