Оборотність активів і капіталу підприємства

Оборотні активи являють собою частину авансованого капіталу. В їх вартість включаються матеріальні запаси, незавершене виробництво, готова продукція, дебіторська заборгованість і грошові кошти. Тут отримує відображення перш за все все, що пов’язано з труднощами – предмети, засоби, оплата. В інтересах підприємства організувати роботу з оборотними кошти найбільш раціональним способом, так як від цього безпосередньо залежить його фінансовий стан. Система показників оборотності оборотних коштів грунтується на двох взаємопов’язаних фінансових коефіцієнтах: коефіцієнті тривалості одного обороту і коефіцієнта оборотності, що характеризують ефективність використання оборотного капіталу. Останній впливає на ділову активність, капіталовіддача і також рентабельність активів або діяльності підприємства.

 

Різновиди оборотності

 1. • Оборотність активів
 2. • Оборотність постійних активів
 3. • Оборотність чистих активів
 4. • Оборотність дебіторської заборгованості
 5. • Середній період погашення дебіторської заборгованості
 6. • Оборотність товарно-матеріальних запасів
 7. • Оборотність товарно-матеріальних запасів за собівартістю
 8. • Оборотність кредиторської заборгованості
 9. • Середній період погашення кредиторської заборгованості

Про швидкість обороту коштів або зобов’язань дає уявлення коефіцієнт оборотності. Показник характеризує ділову активність підприємства і ефективність використання ресурсів.

Оборотність активів

Концепція управління оборотом активів, ймовірно, менш відома менеджерам, ніж управління рентабельністю з продажів. Проте слід особливо підкреслити, що кожен долар вкладених в справу активів необхідно змусити працювати, а ще краще «потіти», заради досягнення максимально можливого рівня продажів.

Що це означає на практиці? Візьмемо готель з бальних залом, який використовується тільки вечорами для танців відвідувачів ресторану або банкетів. Порівняно невеликі інвестиції в розсувні перегородки дозволили б використовувати приміщення протягом дня для проведення конференцій різного масштабу. Введення вечірньої зміни або 7-денний роботи на підприємстві дозволило б підвищити оборотність активів і «вичавити» з дорогого виробничого обладнання більший обсяг продажів.

Темп робіт має істотне значення і тоді, коли вкладаються кошти в будівництво нового магазину компанії або в установку цінного виробничого обладнання. Мета – максимально швидко запустити їх в роботу і підвищити оборотність активів. Невикористані виробничі площі, неважливо власні або орендовані, коштують грошей. Можливі рішення тут залежать від очікуваних термінів простою і можуть включати або тимчасову здачу невикористовуваних площ в піднайом, або переїзд в інше приміщення з тим, щоб вся будівля можна було здавати в оренду або продати.

Оборотний капітал повинен використовуватися настільки ж продуктивно, як і довгострокові активи. Основними елементами оборотного капіталу є товарно-матеріальні запаси, незавершене виробництво, дебітори (заборгованість покупців) і кредитори (заборгованість підприємства постачальникам). Деякі менеджери вважають, що за стан запасів, незавершеного виробництва, дебіторської та кредиторської заборгованості несе відповідальність фінансова служба. Це абсурд. Менеджери повинні здійснювати управління цими елементами оборотного капіталу, спираючись на допомогу фінансової служби.

Окремі показники повинні розраховуватися для:

 • товарно-матеріальних запасів і незавершеного виробництва;
 • дебіторської заборгованості;
 • кредиторської заборгованості.

Нижче представлені формули і коментарі по кожній із зазначених позицій:

Показники запасів

Показники запасів зазвичай виражаються одним з двох способів:

 • або числом днів, за які запаси і незавершене виробництво здійснюють оборот,
 • або числом оборотів запасів і незавершеного виробництва протягом року.

Може здатися несподіваним, що для розрахунку оборотності запасів використовується собівартість проданих за рік товарів, а не сам річний обсяг продажів. Причина в порівнянності показників: вартість запасів і собівартість продажів розраховуються на одній і тій же основі.

Розглянемо наступний приклад:

$ Млн.

Річний обсяг продажів 10,00

Собівартість продажів 3,88

Валовий прибуток 6,12

Запаси і незавершене виробництво:

на початку року 1,87

в кінці року 2,21

Середній рівень запасів

і незавершеного виробництва 2,04

З двох наведених коефіцієнтів оборотність запасів в днях, мабуть, більш інформативна для менеджерів. Наприклад, якщо в наступному році очікується уповільнення обороту запасів і незавершеного виробництва зі 192 до 199 днів, то, очевидно, буде потрібно додатковий тиждень, щоб перетворити їх в продані товари. Відповідну зміну річний оборотності запасів з 1,9 до 1,83 обороту виглядає менш наочно.

У виробничій компанії з великими вкладеннями в товарно-матеріальні запаси, можливо, має сенс розраховувати окремі коефіцієнти для:

 • сировини,
 • незавершеного виробництва,
 • готової продукції на складі.

Це дозволить визначити, де перш за все необхідні коригувальні дії.

Показник дебіторської заборгованості

У річному вимірі він зазвичай розраховується за формулою. На місячній основі він часто розраховується виходячи з еквівалентної кількості днів. Наприклад, розглянемо обчислення показника дебіторської заборгованості на червень 200_ року:

Сума дебіторської заборгованості на кінець червня = $ 130. 000

Виставлені рахунки-фактури:

– червень = $ 57 000

– травень = $ 63 000

– квітень = $ 50 000

Дебіторська заборгованість в сумі $ 130. 000 еквівалентна продажу в:

Червні на $ 57 000 = 30 днів

Травні на $ 63 000 = 30 днів

Квітні на $ 10 000 = 6 днів (пропорційно продажу в цьому місяці

66 днів на $ 50 000)

Будь-яка компанія, незалежно від розміру, повинна відстежувати кількість днів дебіторської заборгованості щомісяця. Її збільшення всього лише на один день протягом місяця вимагає негайних коригувальних дій. Розглянемо вплив збільшення кількості днів дебіторської заборгованості на відносно невелику компанію з річним оборотом в 3,65 млн. Дол., Тобто в середньому 10 000 дол. В день. Припустимо, що дебіторської заборгованості дозволили вирости на 7 днів протягом фінансового року, тобто покупці отримали додатковий тиждень для оплати рахунків. Вплив цього і на банківський овердрафт, і на прибуток буде значним:

банківський овердрафт збільшиться на 70 000 долл. (оскільки залишатимуться неоплаченими додаткові 7 днів продажів по 10 000 дол. в день);

додаткові процентні платежі по додатковому запозичення в обсязі 70 000 долл. протягом року за ставкою, наприклад, 14% становитимуть майже 10 000 дол. на рік.

У компаніях з великими обсягами експорту, оплата якого може розтягнутися на тривалі терміни, має сенс щомісяця підраховувати кількість днів дебіторської заборгованості окремо для:

 • продажів на внутрішньому ринку,
 • експортних поставок,
 • сумарних продажів.

На місячній основі він часто розраховується виходячи з еквівалентної кількості днів, аналогічно дебіторської заборгованості. Знаючи, скільки днів кредиту фактично взято у постачальників, менеджер може забезпечувати дотримання в цілому встановленої платіжної політики компанії.

Посилання на основну публікацію