Облікова політика

Облікова політика – це сукупність варіантів ведення бухгалтерського та податкового обліку і складання звітності. Облікова політика виробляється кожної організацій самостійно. При цьому відбувається вибір варіантів обліку в рамках передбачених нормативними актами. Також в обліковій політиці знаходять відображення вибрані організацією способи обліку, які неоднозначно трактуються в бухгалтерському або податковому законодавстві.

Основним документом, який регламентує вироблення організацією облікової політики, є Положення з бухгалтерського обліку “Облікова політика організації” (ПБО 1/2008). Однак відсилання до облікову політику містяться в багатьох інших ПБО. Облікова політика для цілей оподаткування згадується в Податковому кодексі України.

Згідно з офіційним визначенням (п.2 ПБО 1/2008) “під облікової політикою організації розуміється прийнята нею сукупність способів ведення бухгалтерського обліку – первинного спостереження, вартісного виміру, поточної угруповання і підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності.”

Прикладами положень облікової політики є: спосіб списання вартості матеріально-виробничих запасів (за собівартістю кожної одиниці; по середньої собівартості; ФІФО), метод амортизації основних засобів і нематеріальних активів та ін. Див. Приклад облікової політики.

Структура облікової політики

Зазвичай положення облікової політики поділяють на положення облікової політики для цілей бухгалтерського обліку та встановлення облікової політики для цілей податкового обліку. Як правило, і ті і інші затверджуються в рамках одного внутрішньофірмового документа – наказу про облікову політику.

До наказу облікової політики зазвичай оформляють додатки: робочий план рахунків бухгалтерського обліку, форми використовуваних організацією первинних документів і ін. Інформацію, що є частиною облікової політики.

Утвердження і зміна облікової політики

Облікова політика затверджується організацією до настання або на самому початку фінансового року. Стверджувати облікову політику щорічно, якщо вона не зазнала змін, не потрібно.

Змінювати свої облікові політики організація може в певних ПБО 1/2008 випадках. Зокрема, при зміні законодавства, при істотній зміні умов господарювання та ін. Зазвичай зміни виробляються з початку звітного року. При цьому не вважається зміною облікової політики затвердження способу ведення бухгалтерського обліку фактів господарської діяльності, які відмінні по суті від фактів, що мали місце раніше, або виникли вперше в діяльності організації.

Як скласти облікову політику

Зручний спосіб швидко підготувати облікову політику – онлайн помічник “Майстер облікової політики”. Сервіс дозволяє по кроках, з підказками вибрати застосовні для організації варіанти ведення бухгалтерського і податкового обліку (всього бл. 60 пунктів).

Посилання на основну публікацію