Облік транзитних операцій

Транзитні операції – це доставка товарів покупцям, минаючи склад. При цьому оптова база виступає як посередник, який закуповує і сплачує ціну товару або тільки закуповує його.
При транзитних операціях база укладає договір, як з постачальниками, так і з покупцями. У договорі передбачається, що постачальник, відвантаживши покупцям товар, один екземпляр рахунок-фактури направляє базі і одночасно пред’являє в бак платіжна вимога – доручення. База, отримавши рахунок-фактуру, перевіряє і оплачує вартість товару, а так само в свою чергу виписує рахунок-фактуру одержувачу товарів: один примірник якої надсилається поштою, а другий передають у банк з платіжною вимогою. Вказавши в рахунку-фактурі, що товар відвантажено транзитом, при пред’явленні рахунку покупцеві, база окремим рядком показує розмір націнки на користь бази і ПДВ.

Операції відображають:
1. На суму оплати за товар: Д 60 – До 51.
2. Товари прийняті до обліку на базі: Д 41-1 – До 60.
3. ПДВ по товарах: Д 19-3 – До 60.
4. Списування вартості товарів: Д 90-2 – До 41-1.
5. Пред’явлено рахунок покупцеві за продажною вартістю, включаючи ПДВ: Д 62 – До 90-1.
6. Враховано ПДВ, включений в рахунок покупця: Д 90-3 – До 68.
Якщо база оплату товару не виробляє, то операції відображення в бухгалтерському обліку не знаходять. Покупцеві виписується рахунок-фактура на оплату послуг у вигляді націнки. Операцію відображають: Д 62,45 – До 91-1.

Посилання на основну публікацію