Облік товарів і тари в місцях зберігання

Для того щоб було легше здійснювати облік на складі, кожному найменуванню т сорту товару, що надійшов привласнюють номенклатурний номер. В основі його покладено угруповання товарів за статистичної звітності. Номер складається з шести або дванадцяти цифр. Перша і друга цифра позначають номер групи; третя і четверта – номер підгрупи; п’ята і шоста – порядковий номер товару в даній підгрупі, який присвоюється в міру надходження товару, починаючи з 01. Номенклатурні номери присвоюються в момент надходження товару і враховуються в книзі. Їх обов’язково повинні вказувати в усіх документа привласнення номенклатурних номерів сприяє точної організації обліку і підвищує контрольні функції бухгалтерії.

Облік товарів на складі ведуть двома способами:
1. Сортовий – при цьому способі відкривають картки кількісно сумового обліку на кожен номенклатурний номер або використовують товарні книги (для кожного номера відводять окрему сторінку). На підставі супровідних документів відображають надходження або вибуття товару з визначенням залишку після кожної операції. Причому надходження може відображатися кілька разів (скільки товар цього номера надходив).

2. Партійний – при цьому способі картка або сторінка книги відкривається на партію, надходження записують один раз, вибуття до нульового залишку.

З метою контролю за рухом товарів і тари на складі матеріально-відповідальна особа (МОЛ) складає звіт щодня або один раз в три дні. Звіт складається у двох примірниках із зазначенням номера звіту (ведуть від інвентаризації до інвентаризації); періоду, за який його складають; ПІБ МОЛ. З попереднього звіту залишок «на кінець» переноситься в даний звіт як залишок «на початок». У першому розділі звіту показують надходження товарів із зазначенням номера документа, від кого отримані товари і на яку суму. Підраховують: від кого надійшло. У другому розділі аналогічно відображається вибуття. До залишку «на початок» додають «разом надійшло», віднімають «разом вибуло» – отримують залишок «на кінець» періоду. Звіт підписує МОЛ, вказує прописом кількість прибуткових і видаткових документів. Один примірник здається в бухгалтерію, а другий з розписом бухгалтера залишається у МВО.

Посилання на основну публікацію