Облік розрахунків зі страхування

Страхування являє собою економічні відносини між учасниками з метою освіти страхового фонду, метою якого є відшкодування збитків і виплати страхових сум. Оформляють ці відносини шляхом укладення договору з видачею організації страхового поліса, обов’язковими реквізитами якого є: об’єкт, сума і термін страхування, а так же розмір страхового платежу. Страхові тарифи встановлюються у відсотках від суми застрахованого майна і термінів страхування.

Одним із завдань бухгалтера є контроль умов страхування, так як невдале формулювання може призвести до збитків.
Крім майнового страхування підприємство може страхувати своїх робітників від втрати робочого місця, працездатності і так далі.

Облік розрахунків по майновому і особистому страхуванню ведуть на активно-пасивному рахунку 76-1. За дебетом рахунка відображається сума коштів, перерахованих страховій компанії, за кредитом – сума заборгованості перед страховою компанією.
Так як страхові платежі сплачуються вперед, то сума спочатку враховується на активному рахунку 97, а потім рівними частинами (в залежності від терміну) списується на витрати підприємства.

Операції відображають:
1. На суму нарахованого платежу: Д 97 – До 761.
2. Перераховано страхової компанії: Д 76-1 – До 51.
3. На суму щомісячних платежів: Д 44 – До 97.
4. На суму особистого страхування: Д 84 – До 76-1.
Аналітичний облік ведуть у відомості 11-а ПК, аналогічно рахунку 76-2.

Посилання на основну публікацію