Облік розрахунків за претензіями

Претензії виникають між організаціями через недотримання умов поставки, а так само за порушення зобов’язань за розрахунками. Вони можуть бути відрегульовані через арбітраж або без передачі справи до арбітражу. У цьому випадку складається претензія, яка надсилається постачальнику. У ній повинні бути визначені мотиви пред’явлення, сума і все підтверджено відповідними документами. Постачальник повинен розглянути претензію і дати на неї письмову відповідь. У разі визнання провини, у відповіді вказується номер платіжного доручення, яким була перерахована сума. У разі часткової чи повної відмови: вказати причину. У цьому випадку покупець має право звернутися з позовом до арбітражу.
Облік розрахунків за претензіями ведуть на активно-пасивному рахунку 76-2. За дебетом рахунка відображається сума пред’явленої претензії, по кредиту – списання на фінансовий результат або задоволення. Підставою для записів по дебету служать акти, авансові звіти. Записи по кредиту виробляють на підставі постанови арбітражу, виписок банку і касових звітів.
Аналітичний облік ведуть у відомості 11-а ПК. Відомість відкривають на 3-6 місяців або на рік. Для кожного відповідача використовується одна або кілька рядків. В кінці кожного місяця підраховуються підсумки і виводиться сальдо. Підсумкові дані переносять в журнал-ордер 11 ПК.
Рахунок кореспондує:
1. На суму пред’явленої претензії: Д 76-2 – До 94/60.
2. На суму помилково списаних коштів з рахунків: Д 76-2 – До 51/52.
3. Сплачено арбітражний збір: Д 76-2 – До 71/51.
4. На суму штрафів, пені, неустойок, визнаних постачальником: Д 76-2 – До 91-1.
5. Задоволення претензії: Д 50/51 – До 76-2.
6. Списання претензій, невизнаних арбітражем: Д 91-2 – До 76-2.

Посилання на основну публікацію