Облік розрахунків з засновниками по внесках до статутного капіталу і доходів

При створенні підприємства формується статутний капітал і складається приблизний установчий договір, який підписується усіма засновниками. Засновники об’єднують свої вклади для спільної діяльності. Розмір статутного капіталу вирішується на зборах засновників, але не може бути менше суми, передбаченої законом. Кожен учасник повинен внести свою частку в протягом року з моменту реєстрації підприємства. Якщо сума не відшкодована повністю, то інші засновники мають право змінити або зменшити частку учасника, оформивши це письмовим протоколом. Внески можуть бути у вигляді грошових коштів (в рублях або валюті), у вигляді товарів, сировини, палива, нематеріальними активами, основними засобами. Засновники можуть збільшити свій статутний капітал за рахунок додаткових внесків.
Якщо за результатами роботи підприємство отримало прибуток, то вона може бути розподілена між засновниками пропорційно їх частки.
Облік розрахунків з засновниками ведуть на активно-пасивному рахунку 75.
На рахунку 75-1 ведуть облік розрахунків по внесках. Дебетове сальдо показує заборгованість засновників на звітну дату.
Операції відображають:
1. На суму зареєстрованого статутного капіталу: Д 75-1 – До 80.
2. Внесений внесок грошима: Д 50, 51, 52 – До 75-1.
3. Внесено матеріали, інвентар, паливо: Д 10 – До 75-1.
4. Товари: Д 41 – До 75-1.
5. Основними засобами і нематеріальними активами: Д 08 – До 75-1.
75-2 призначений для обліку розрахунків за нарахованими доходами. Сальдо кредитове показує суму доходів, що підлягають виплаті.
Операції відображають:
1. На суму доходу від нерозподіленого прибутку: Д 84 – До 75-2.
2. На суму доходів за відсутності прибутку в акціонерному товаристві: Д 82 – До 75-2.
3. Утримано податок на доходи (6%): Д 75-2 – До 68.
4. Виплачено доходи: Д 75-2 – До 50, 51.
Аналітичний облік ведуть у відомості 11-а ПК аналогічно іншим рахунках.

Посилання на основну публікацію