Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами за нетоварними операціями

Для узагальнення інформації щодо розрахунків з різними організаціями та фізичними особами використовується активно-пасивний рахунок 76 з 3 по нескінченну кількість підрахунків, передбаченого облікової політикою підприємства.
На рахунку 76-3 ведуть облік розрахунків між організаціями, за сумою належних доходів. Тобто, цей рахунок використовують ті організації, які вкладають свої кошти в статутний капітал інших організацій.
Рахунок кореспондує:
1. На суму нарахованого доходу: Д 84 – До 76-3.
2. Перерахування грошей: Д 76-3 – До 51.
Рахунок 76-4 призначений для обліку депонованих сум. Тобто, якщо працівник в дні видачі грошей не зміг їх отримати, то його заробітна плата депонується і може бути видана протягом року на підставі видаткового касового ордера.
Рахунок кореспондує:
1. На суму депонованої заробітної плати: Д 70 – До 76-4.
2. Видана заробітна плата: Д 76-4 – До 50.
Рахунок 76-5 призначений для обліку розрахунків з різними організаціями: послуги зв’язку, СЕС та медичні так далі. Рахунок має два сальдо. Підставою для відображення операцій служать рахунки цих організацій і виписка з розрахункового рахунку.
Рахунок кореспондує:
1. При нарахуванні за послуги: Д 44 – До 76-5.
2. ПДВ: Д 19 – До 76-5.
3. Перерахування коштів: Д 76-5 – До 51, 50.
Якщо бухгалтер несвоєчасно зажадав свої борги, то виникає безнадійна дебіторська заборгованість у зв’язку із закінченням строку позовної давності. Вона списується: Д 91-2 – До 76-5.
Якщо своєчасно не зажадали борги з підприємства, то утворюється безнадійна кредиторська заборгованість, яка списується: Д 76-5 – До 91-2.
Подальша нумерація субрахунків встановлюється підприємством. Так, на 76-6 можуть вести облік розрахунків по орендній платі або з комітентами, а 76-7 призначений для обліку розрахунку за виконавчими листами.
Рахунок кореспондує:
1. На суму утримань: Д 70 – До 76-7.
2. Перерахування: Д 76-7 – До 51.
Аналітичний облік ведуть у відомостях 11-а, б, в ПК, де для кожного дебітора і кредитора відводиться один рядок.

Посилання на основну публікацію