Облік переказів в дорозі

Не всі підприємства можуть здавати виручку в касу банку. Вони можуть користуватися відділеннями зв’язку або послугами інкасаторів. У цьому випадку спочатку гроші надходять в касу банку (касу перерахунку), а потім віддаються в касу для зарахування. Момент отримання грошей не збігається з моментом здачі і називається – перекладом в дорозі.
Облік переказів в дорозі ведуть на активному рахунку 57. Дебетове сальдо по рахунку показує суму виручки, зданої в останній день місяця.
У разі відхилень банку пред’являється претензія. За планом рахунок не має субрахунків, але, якщо підприємство має валютний рахунок, то на суми валюти, спрямовані на продажу, відкривають рахунок 57-2. Підставою відображень операцій по дебету є касові рахунки, по кредиту – виписки банку.
Обліковим регістром є журнал-ордер 3-ПК і відомість 3в-ПК.

Посилання на основну публікацію