Облік надходження основних засобів

Основний законодавчий документ з обліку основних засобів «Становище ведення бухгалтерського обліку» (ПБО) – Облік основних засобів №6 / 01.
Необхідно одноразове виконання чотирьох критеріїв основних засобів:
1 – строк корисного використання більше 12 місяців.
2 – використовується з метою виробництва, надання послуг, виконання робіт, або для управлінських потреб.
3 – не передбачається перепродаж.
4 – приносить економічну вигоду.
Приклади основних засобів:
1 – будівлі, споруди, транспорт.
2 – тварини на відгодівлі, рослини, клумби.
3 – обладнання, меблі і так далі.
Рахунки, що використовуються для обліку основних засобів:
01 – основні засоби
02 – амортизація
07 – обладнання до установки
08 – вкладення у необоротні активи
Будь-яке надходження основних засобів спочатку відбивається на Д.08 за винятком обладнання, що вимагає установки (Д.07), яке після установки відбивається на на Д.08. Після введення в експлуатацію всі основні засоби переводяться на Д.01.
Надходження основних засобів може здійснюватися кількома методами:
1 – придбання за плату: сума фактичних витрат, витрачених на придбання об’єкта.
2 – придбання за договором міни: вартість цінностей встановлюється виходячи з ціни, по якій у порівняльних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних товарів.
3 – дарування: ринкова вартість.
4 – внесок до статутного капіталу: грошова оцінка, узгоджена з засновниками.
5 – оприбуткування неврахованих раніше об’єктів, виявлених в ході інвентаризації: ринкова вартість.
6 – внутрішнє переміщення: балансова вартість.
Господарські операції по надходженню основних засобів:
1 – оприбутковано майно від засновників в якості внеску до статутного капіталу (Д.08 – к.75)
2 – безоплатно отримано основний засіб (Д.08 – К.98.2)
3 – прийнято до обліку майно, виявлене в ході інвентаризації (Д.08 – К.91.1)
4 – оприбутковано майно, придбане за плату (Д.08 – к.60)
5 – врахований ПДВ (18,10,0%) за основними засобами, придбаним за плату (д.19 – к.60)
Якщо основний засіб купується за плату, то його вартість дорівнює фактично витраченим коштам, за мінусом ПДВ: вартість об’єкта, доставка, налаштування, доробка, допомога консультанта. Об’єкти основних засобів приймаються до обліку за первісною вартістю, яка дорівнює фактичним витратам.
Після відображення на Д.08 всіх витрат, пов’язаних з придбанням, доставкою і доведення до стану використання (мінус ПДВ), всі витрати списуються на Д.01:
1 – об’єкт введений до складу основних засобів (Д.01 – К.08)
2 – первісна вартість об’єкта основних засобів, вартістю менше 10 000 рублів, списана на витрати в основне виробництво (Д.20 / 23/26/29 – К.01)
Згідно із законодавством України об’єкти, вартістю менше 10 000 гривень за одиницю, списуються на витрати виробництва відразу ж після введення в експлуатацію даного об’єкта. Дане положення необхідно затвердити в обліковій політиці.

Посилання на основну публікацію