Облік матеріалів

Основним документом, що регулює облік матеріалів, є ПБУ5 / 01.
Матеріали приймаються до обліку за фактичною вартістю:
– Вартість матеріалів.
– Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ). До них відносяться витрати, пов’язані з безпосереднім заготовлением і доставкою матеріалів.
– Консультація.
– Посередник і так далі за вирахуванням ПДВ.
Матеріали можуть надходити кількома способами: придбання, дарування, виявлені надлишки, внесок в КК і так далі.
Господарські операції:
1 – оприбутковано матеріали, отримані в якості внеску в КК (д.10 – к.75)
2 – прийняті до обліку матеріали, отримані безоплатно (д.10 – К.98.2)
3 – прийняті матеріали, виявлені в ході інвентаризації (надлишок) (д.10 – К.91.1)
4 – прийняті матеріали, отримані від постачальника (д.10 – к.60)
5 – врахований ПДВ (д.19 – к.60)
6 – прийняті до обліку матеріали, вироблені власними силами (д.10 – к.20 / 23/25/29/26)
7 – матеріали в експлуатацію не вводяться, а списуються у виробництво (Д.20 / 23/25/26/28/29 – к.10)
Способи списання матеріалів:
1 – собівартість кожної одиниці – використовується для унікальних матеріалів (кристали, золото, самородки).
2 – за середніми цінами.
3 – ФІФО – запаси, першими відпущені у виробництво, повинні бути оцінені за вартістю перших за часом придбання з урахуванням вартості значаться на початок періоду запасів.
4 – ЛІФО – запаси, першими відпущені у виробництво, оцінюються за цінами останніх в послідовності надходження.

Посилання на основну публікацію