Облік бартерних угод

При товарообмінних операціях грошові кошти в розрахунках не беруть участь. За відвантаженої продукції покупець сам або через третю особу поставляє необхідні для підприємства товари і вироби. Як постачальник, так і покупець, виписують на відвантажену продукцію рахунок-фактуру із зазначенням продажної вартості та ПДВ. В кінці місяця бухгалтер робить звірку взаємозаліку, тобто: чи відповідає сума відвантаженої продукції сумі отриманої. Якщо є відхилення, то різниця перераховується платіжним дорученням на р / с або, якщо зв’язку тривалі, то переноситься як сальдо на наступний місяць.
Операції відображають:
1. На суму відвантаженої продукції: Д 90-2 (45) – До 41 (43).
2. На продажну вартість, включаючи ПДВ: Д 62 (90-1) – До 90-1 (45).
3. На суму ПДВ: Д 90-3 – До 68.
4. На суму отриманих товарів: Д 41-2 (43) – До 60.
5. Взаємозалік: Д 60 – До 62 (90-1).
6. На різницю:
– Якщо сума, відвантажена покупцем, вище: Д 51 – До 62;
– Якщо сума нижче: Д 60 – До 51.

Посилання на основну публікацію