Обіг депозитарних розписок

Якщо одного або декількох інвесторів привернули цінні папери зарубіжної фірми, то дається доручення брокерам придбати необхідні акції (облігації). Угода може бути реалізована двома способами:

  • – через відділення брокерів, які ведуть свою діяльність в тій країні, де випускаються цінні папери;
  • – за допомогою брокерів, які працюють безпосередньо на фондовому ринку емітента. Після завершення операції акції (облігації) переходять в банк-кастоді. У свою чергу цінні папери зараховуються на рахунок депозитарного фінансової установи, що займається випуском депозитарних розписок. Наступний етап – перехід ADR до брокера, який зараховує їх на вказане інвестором депо. Інвестор доручає брокеру придбати акції (облігації), які відсутні на ринку США. У цій ситуації схема купівлі ADR буде складнішою:
  • – брокер отримує завдання придбати ADR і останній здійснює операцію на фондовому ринку держави-емітента;
  • – куплені акції (облігації) приходять в банк-кастоді, де проводиться запис паперів на рахунок фінансової установи, що займається випуском ADR;
  • – банк-депозитарій випускає розписки, які передаються брокеру, що працює на ринку США. Все це відбувається через спеціальний кліринговий центр, в якому проводиться запис ADR на рахунок брокера для реалізації подальшої угоди.

Варто відзначити, що за кожною розміщеної ADR є якесь число цінних паперів, які вже зареєстровані у банку-кастоді. При цьому в депозитарній розписці може бути включений цілий пакет акцій, тому кількість цінних паперів обов’язково вказується в угоді, яку укладають між собою банк-депозитарій і фірма-емітент. Є одне «але», про який деякі забувають. У інвестора з США не вийде продати цінні папери нашого емітента на фондовому ринку США. Причина цілком логічна – вивезення українських акцій за кордон знаходиться під забороною. Тому продаж депозитарних розписок на ринку США може здійснюватися двома способами – за допомогою переказу ADR в акції та подальшого продажу цінних паперів на внутрішньому ринку емітента або ж за допомогою прямого продажу ADR, але вже на вторинному ринку США. цінні бумагіКак продаються депозитарні розписки? Тут все просто. Спочатку господаря розписки доручає брокеру позбутися ADR (простими словами – продати їх). Брокер США дає доручення брокеру з України знайти покупця на нашому ринку. Одночасно з цим банк-депозитарій отримує ADR з метою їх подальшого конвертування в акції. Як тільки депозитарні розписки дійшли до депозитарію, той виробляє списання їх з рахунку інвестора і вносить ряд важливих змін в реєстрі власників депозитарних розписок. Наступний крок – інформування «кастоді» про зниження обсягу депозитарних розписок і числа акцій, які необхідно списати з рахунку власника. Таким чином, здійснюється зняття з відповідального зберігання. Що далі? Після того, як депозитарні розписки були конвертовані в акції, «кастоді» перестає бути власником цінних паперів, і передає дані реєстроутримувачу про необхідність внесення ряду змін до реєстру акціонерів. При цьому акції записуються на інвестора з США і зараховуються на його рахунок. Український інвестор, в свою чергу, отримує команду продати цінні папери, і угода проводиться на вітчизняному фондовому ринку. Відбувається списання цінних паперів з рахунку господаря з Америки на рахунок нового власника. Перерахування коштів здійснюється через клірингову систему.

Посилання на основну публікацію