Нормування прибутку при регулюванні цін природних монополій

Концепція визначення рівня прибутку, що закладається в регульовані ціни, несе на собі явний відбиток перехідного стану російської економіки, її ринкових інститутів, приватної власності і конкуренції.

Однак дуже важливою є і зворотний зв’язок: концепція нормування прибутку, яка приймається регулюючими органами, в свою чергу робить помітний вплив на розвиток ринкових інститутів, приватної власності і конкуренції. Спосіб нормування прибутку в регульованих цінах істотно впливає на інвестиційну діяльність природних монополій та ефективність їх капітальних вкладень.

У пореформеній історії України настав момент, коли для розвитку електроенергетики, залізничного транспорту, газового комплексу, так само як і інших галузей природних монополій, потрібні значні капіталовкладення. Тому виробляються заходи по реконструкції та реформування природних монополій з метою збільшення їх інвестиційної привабливості. Однак для радикального поліпшення інвестиційної та фінансової діяльності підприємств зазначених галузей необхідно осучаснити концепції і методи регулювання цін на продукцію природних монополій.

Цілком очевидно, що вдосконалення ціноутворення на продукцію природних монополій не зводиться тільки до способу нормування прибутку в регульованих цінах. Підвищення ефективності використання виробничих ресурсів сприяє впровадженню в практику регулювання цін на них моделей ціноутворення по граничним витратам, зокрема цінами, диференційованими за періодами часу, а так само ціноутворення по Рамсею. Однак перш за все варто перейти від бухгалтерських витрат до альтернативних (економічним), отже, необхідно враховувати вартість капіталу.

Посилання на основну публікацію