Нормовані товарні втрати

До групи нормованих товарних втрат відносять:
• Природний спад – це втрати у вазі товарів в результаті усушки, вдихання, розпилу і так далі. Списання природного убутку роблять за результатами інвентаризації, якщо буде встановлена нестача. Списують в межах норм, але не вище суми нестачі. Нараховують природне зменшення тільки на продані товари. Для цього бухгалтер проводить розрахунок, при якому до природного убутку на залишок товарів попередньої інвентаризації додають природне зменшення на що надійшли товари і віднімають природне зменшення на залишок товарів даної інвентаризації.

• Списання понад убутку в самообслуговуванні – списання на «забудькуватість покупців». Норми списання залежать від площі торгового залу, групи товарів, розташування вузлів розрахунку. Списання проводиться за результатами інвентаризації, якщо виявлена недостача.
• Бій товарів – відбувається при їх доставці, зберіганні та продажу. Норми списання бою під час перевезення залежать від відстані, виду транспорту та виду товарів. Оформляється в момент приймання товарів відміткою на супровідних документах і актами. Якщо бій виявлений в результаті продажу, його накопичують до інвентаризації, і в момент складання інвентаризаційного опису складають акт. Можливо щомісячне списання. У цьому випадку акт складає комісія з незацікавленим обличчям. Бухгалтер розраховує норму тільки на продані товари.
Списання нормованих втрат відображають:
• На суму недостачі, псування, бою: Д 94 – До 41-2.
• Списання втрат на витрати по покупним цінами (без торгової націнки): Д 44-2 – До 94.
• Списання націнки (червоним сторно): Д 94 – Д 42-2

Посилання на основну публікацію