Номінальний дохід

Номінальний дохід – обсяг коштів (грошей), які отримує людина в формі зарплати, прибутку або ренти.

Номінальний дохід – загальним обсяг грошей, що надходить в розпорядження одержувача.

Номінальний дохід – прибуток, виражена в грошовому еквіваленті і представляє собою кошти без урахування інфляційної складової, цінової політики та купівельної спроможності грошових коштів на конкретний момент часу.

Номінальний дохід від активів (цінних паперів) – відсотки, які сплачує емітент. Даний вид прибутку відрізняється від реального доходу тим, що він не враховує основні економічні чинники. Як правило, такі засоби мають грошову величину.

Номінальний дохід: сутність та місце в класифікації

У більшості випадків визначення «номінальний дохід» відноситься до прибутку, одержуваної звичайними громадянами протягом свого життя. У поняття загального прибутку входить сума матеріальних благ і засобів, отриманих і проведених в конкретний проміжок часу. При цьому роль отриманого прибутку визначається рівнем і активністю її споживання.

У параметр грошового доходу входять всі надходження від підприємницької діяльності, заробітна плата, стипендії, пенсії, допомоги, дивіденди від облігацій, рента, прибуток від продажу активів, с / г продукції, нерухомості, різних виробів і так далі. При цьому рівень прибутку кожного з громадян суспільства є ключовим показником добробуту, високого рівня духовного і матеріального життя.

Види доходів

Наявність певного доходу дозволяє задовольняти насущні потреби, підтримувати на високому рівні здоров’я, здобувати освіту і відпочивати. Серед багатьох чинників, що впливають на розмір доходів, можна виділити розмір заробітної плати, обсяг прибутку за цінними паперами, вартість цін, насиченість ринку і так далі.

Щоб оцінити динаміку і рівень доходів населення можна використовувати показники наявного, реального і номінального доходів. Кожен з них має свої нюанси:

1. Номінальний дохід (позначається як NT) – загальний обсяг коштів, які отримані конкретними особами в певний період часу. За номінальному доходу можна визначити рівень прибутку індивідуума без урахування оподаткування.

2. Наявний доход (позначається як DI) – прибуток, яку можна використовувати для особистих заощаджень і потреблений. Наявний доход нижче номінального, адже з нього віднімаються обов’язкові виплати і податки, тобто кошти, що направляються на збереження і споживання. Щоб виміряти динаміку розташовується прибутку використовується параметр реальних наявних доходів, який вважається з урахуванням індексу в ціновій сфері.

3. Реальний дохід (позначається як RI) – загальний обсяг послуг і товарів, які можна придбати на наявні в розпорядження кошти протягом певного терміну, тобто з урахуванням зміни рівня ціни.

Одна з основних завдань для індивідуума – максимізація рівня прибутку, що є основою для діяльності активного учасника ринку, його стимулом і поштовхом до розвитку. При цьому високий номінальний дохід вигідний не тільки людині, але і суспільству, державі. Зростання прибутку в кінцевому підсумку дозволяє задовольнити потреби всіх сфер, в тому числі і виробничих. Охоплюються всі верстви населення (в тому числі і малозабезпечені громадяни).

Основним принципом ринкової стратегії є той факт, що не всі можуть бути багатими в суспільстві. Головне, щоб не було бідних. При цьому одержувачів прибутку завжди хвилює три основні моменти – джерело отримання, виправданість накладаються на прибуток податків, а також ефективність використання отриманих коштів.

По суті, номінальний дохід – це грошова оцінка результатів роботи громадянина або компанії, як суб’єкта в сфері економіки. Особливу увагу цьому моменту приділяє економічна теорія. У ній дохід – це грошова сума, яка на регулярній та законно надходить в розпорядження людини.

Номінальний дохід, як правило, має грошовий вираз. Це означає, що умова його отримання – обов’язкова участь в суспільному житті (в першу чергу економічній сфері). Кожна людина зобов’язується зробити щось корисне для суспільства. При цьому прибуток – підсумок участі індивідуума в економічному житті, адже гроші можна отримати тільки від інших людей.

Порушення залежності номінального доходу від ринкової сфери виникає лише за однієї умови – людина не може брати участі в економічному процесі. У цю категорію можна віднести біженців, інвалідів, непрацездатних громадян, людей без роботи і так далі. Описані вище категорії громадян підтримуються всім суспільством в цілому. Саме від його імені уряд виплачує різні посібники.

Номінальний дохід – результат корисних дій людини (підприємця, громадянина) щодо інших людей. Отже, рівень прибутку залежить від збігу попиту і пропонованих товарів (послуг).

Посилання на основну публікацію