Номінальна процентна ставка

Оскільки в ринковій економіці неминуче присутнє таке явище, як інфляція, інвестору важливо розрізняти загальні і реальні величини процентних ставок. Обчислення номінальної процентної ставки важливо, в першу чергу, для правильного визначення дійсної ефективності конкретної фінансової операції.

Отже, номінальна процентна ставка – це:

  • процентна ставка, при обчисленні якої абсолютно не враховується показник рівня інфляції;
  • ставка процентна за цінним папером, яка визначається як відсоток від її номінальної вартості, а не від реальної ринкової ціни;
  • сума в процентному вираженні, яку повинен регулярно виплачувати одержувач позики за користування ним в розрахунку на конкретний період (рік, місяць або квартал).

Як номінальною відсоткової ставки виступають ставки по відсотках банківських установ. Номінальна ставка в основному свідчить про абсолютне 100% збільшенні грошових коштів вкладника.

Формула розрахунку номінальної процентної ставки

Взаємозв’язок даної процентної ставки з реальною процентною ставкою і величиною інфляції виражається такою (наближеної) формулою:

ставка процентна, номінальна = ставка процентна, реальна – планований рівень інфляції

Зростання номінальної ставки по відсотках може спровокувати такі явища в економіці:

  • збільшення інфляції (для збереження справжньої рентабельності своїх капіталовкладень при зростанні інфляції вкладники будуть розраховувати на підвищення номінальної ставки по відсотках);
  • зростання податків на прибуток;
  • політика держави в сфері кредитування;
  • зміна резервних фондів банківських установ під видані позички (чим вище вимоги до резервування, тим номінальна ставка за відсотками виражається в більшій числовому еквіваленті).
Посилання на основну публікацію