Німецька модель економіки

Особливість цієї моделі проявляється в тому, що держава самостійно не встановлює економічні завдання. Подібна діяльність повинна витікати з площини індивідуальних рішень, які обгрунтовуються потребами ринку. Роль державного апарату зводиться до створення комплексу адміністративно-правових умов, що підтримують реалізацію економічної ініціативи всіх суб’єктів ринку.

Відмінними характеристиками німецької моделі є:

  • Індивідуальна підприємницька свобода і державна підтримка здорової конкуренції.
  • Соціальна рівність, проявляється в активній участі держави в пошуку компромісів між різноманітними верствами населення; вагомий внесок уряду в діючий комплекс соціальних благ.
  • Підтримка інновацій і технологічних розробок, здатних стимулювати зростання всього економічного сектора країни.
  • Органічну єдність держави і внутрішнього ринку.
  • Потужний банківський сектор, який сильно впливає на стратегічний розвиток національної економіки і весь бізнес-сегмент.

В даний час німецька модель переживає не найкращі часи і потребує модернізації.

Пов’язано це з цілим комплексом проблемних обставин, основними серед яких є:

  • Високі податки.
  • Відсутність дієвих програм по залученню і роботі з іноземними інвестиціями.
  • Прогресивно зростаючий рівень витрат, що провокує бюджетний дефіцит і зовнішній борг.
  • Тривала консолідація німецьких земель.

Діюча німецька модель потребує комплексного реформування. Найбільше їй підійде американський консервативний шаблон реформ, спрямований на лібералізацію економіки країни.

Посилання на основну публікацію