Невиробничі операції

Під невиробничими операціями розуміють дії, результатом яких не є виробництво нових товарів. Виконання невиробничих операцій передбачає продаж або купівлю конкретних товарів або послуг, які не є підсумком діяльності поточного року. Cюди можна віднести різні фінансові виплати і угоди невиробничого характеру.

Види невиробничих операцій

Операції непроізводственниеНепроізводственние операції можна поділити на два види, в залежності від використовуваних в ході їх виконання ресурсів:

  • фінансові операції;
  • операції, пов’язані з купівлею і реалізацією товарів.

До першого виду належать, наприклад, трансфертні платежі, тобто виплати на безоплатній основі. Вони можуть відбуватися на макро- і мікрорівні. Макрорівень має на увазі виплати держави ФО і ЮО. Вони можуть приймати форму субсидій, пенсій, виплат відсотків по державному боргу. Фінансової угодою також є угоди з цінними паперами.

До другого виду невиробничих операцій можна віднести торгівлю підтриманими товарами. Чи не беруть участь в реальному виробництві та домашні господарства, чиї результати діяльності використовуються виключно в приватних інтересах.

Доходи і витрати від невиробничих операцій

Даний вид фінансових результатів підприємства також називають позареалізаційних. Доходи і витрати від невиробничих операцій носять другорядний характер і не мають безпосереднього зв’язку з основним напрямком діяльності.

Доходи включають в себе:

  • дивіденди;
  • штрафи і пені, сплачені іншим боком,
  • безоплатну передачу грошових коштів або цінностей.

Витрати включають в себе:

  • штрафи і пені, які сплачуються організацією,
  • виплату відсотків за своїми зобов’язаннями,
  • курсові різниці.
Посилання на основну публікацію