Неправомірна комерційна діяльність

Під неправомірною комерційною діяльністю мається на увазі діяльність організації в період розпочатої процедури банкрутства. Особа, що відповідає за процес ліквідації компанії, може добитися винесення через суд розпорядження про обов’язкове поповнення активів компанії. Причому суд на свій розсуд визначає їх форму.

Обов`язковою умовою винесення судом відповідного рішення виступає обізнаність керівника про дійсний стан справ компанії. Якщо директор усвідомлював, що немає можливості уникнути банкрутства, то він зобов’язаний вжити всіх можливих заходів, спрямовані на зменшення потенційного збитку кредиторам. Якщо він не зробив цього, то несе відповідальність відповідно до закону. Причому вона настає і в тому разі, якщо необхідні дії не виконав співробітник компанії, який наділений відповідними повноваженнями. Потрібно відзначити, що в подібних ситуаціях доводити навмисність обману не потрібно. Вважається, що керівництво організації не може не знати про що насувається неспроможності.

За які дії настає кримінальна відповідальність?

Російське законодавство і неправомірні комерційні действіяСогласно російським законодавством деякі дії, вчинені в процесі ліквідації компанії, тягнуть за собою притягнення до кримінальної відповідальності.

До них належать такі:

приховування відомостей, розголошення яких неминуче вплине на виконання боржником своїх фінансових зобов’язань. В першу чергу мова йде про приховування інформації про що належить боржнику власності або окремих її характеристиках. Крім того, кримінально-караним діянням вважається також знищення фінансових документів компанії та неподання даних про належне їй майно;

порушення порядку, який встановлює черговість задоволення вимог кредитора;

вчинення дій, спрямованих на порушення процедури визнання організації банкрутом. До них відносяться будь-які перешкоди або обмеження діяльності тимчасової адміністрації, в тому числі відмова від надання документів, виконання розпоряджень і т. Д.

Як вирішують це питання в інших країнах?

У європейських країнах, правова система яких багато запозичила з британського законодавства, таке порушення, як неправомірна комерційна діяльність тягне за собою досить серйозне покарання:

цивільно-правову відповідальність, в силу якої керівник несе особисту відповідальність за заподіяну кредиторам збитки;

так звану дискваліфікацію директора, тобто обмеження права займати відповідний пост;
кримінальну відповідальність.

Посилання на основну публікацію