Неподаткові доходи бюджету

Під неподатковими бюджетними доходами маються на увазі різні платежі, які поповнюють бюджет. Оскільки надходження носять дуже різноплановий характер, досить складно дати їм загальне визначення. Єдиним обставиною, яке об’єднує всі платежі, виступає той факт, що їх не можна зарахувати до податків.

Структура неподаткових бюджетних надходжень

Неподаткові надходження бувають наступних видів:

 • будь-які платежі від реалізації або передачі в оренду належного державі майна;
 • фінанси, отримані за надання платних послуг органами влади та бюджетними установами;
 • грошові кошти, сплачені як штраф або пеня в результаті залучення особи до адміністративної, кримінальної або цивільної відповідальності;
 • безоплатна допомога, надана, організаціями, громадянами або іншими державними органами.

Джерела неподаткових доходів

Як показує практика, основним джерелом неподаткових надходжень виступає орендна плата, отримана в результаті використання майна, яке перебуває на балансі певної територіальної одиниці. Причому в якості майна розглядаються не тільки об’єкти нерухомості, але і відсотки, нараховані на невикористані бюджетні кошти, дивіденди від діяльності різних організацій, в яких державі належить певний пай і т. Д.

Особливості неподаткових доходів

Головною особливістю неподаткових надходжень вважається їх добровільний характер. Адже навіть якщо платіж необхідно внести, то замість обличчя отримує певну користь – необхідну йому послугу або роботу. Єдиним винятком виступають кошти, які сплачуються в якості штрафних санкцій. Їх обличчя вносить на підставі рішення компетентного органу, як правило, суду.

Також неподаткові доходи мають такі властивості, як стабільність і регулярність. Саме тому розмір і структура бюджетних надходжень завжди ретельно плануються. Ще однією характерною особливістю платежів неподаткового характеру є їх мобільність. Завдяки такому якості вони навіть протягом одного звітного періоду можуть поповнювати скарбницю спочатку одного, а потім зовсім іншого регіону.

Платежі регіонального і місцевого значення

В залежності від порядку використання надходжень поділяються на доходи регіонального і місцевого значення. Перші поповнюють обласну казну і формуються за рахунок наступних джерел:

 • орендна плата;
 • стягнення у вигляді штрафів, призначених в межах адміністративного або кримінального провадження;
 • плата, що стягується за певні послуги, надані місцевими органами влади;
 • надходження від підприємств, отримані за забруднення атмосфери в результаті їх діяльності;
 • плата за використання лісів понад установлений ліміт.

За рахунок платежів неподаткового характеру наповнюється приблизно десята частина регіональної скарбниці.

Джерела поповнення місцевих бюджетів мало чим відрізняються від тих, що вказані вище. Виняток становлять платежі за забруднення повітря і понадлімітного використання лісу. Вони мають цільовий характер і повинні надаватися лише в казну обласного значення. Деякі платежі призначені для формування місцевого бюджету:

 • субвенції, що представляють собою фінансову допомогу, яка виділяється на поворотній основі;
 • різноманітні надходження до позабюджетних фондів;
 • будь-які інвестиції, які надходять від підприємств і фізичних осіб.
Посилання на основну публікацію