Неочікувана інфляція

Неочікувана інфляція – процес різкого (поступового) підвищення обсягу грошей в обороті, який вище або нижче очікуваного прогнозу. Неочікувана інфляція актуальна в разі, коли в договорі про надання позики або про розмір зарплати рівень інфляції вказано менше, ніж в реальності.

Неочікувана інфляція: причини і основні витрати

В умовах очікуваної інфляції компаніям простіше будувати плани, прогнозувати доходи і витрати. По-іншому ситуація з непередбаченими процесами інфляції. Останні підривають механізм розподілу продуктів і ресурсів та завдають серйозної шкоди різним суб’єктам економіки.

Інфляцію можна класифікувати:

класифікація інфляції
До основних недоліків (витрат) у разі непередбаченої інфляції можна віднести:

– знецінення заощаджень з боку населення і компаній. Як правило, падає вартість фондів, що порушує виробничі процеси;

– перерозподіл багатства від сторін-кредиторів по відношенню до боржників. Кредитоотримувачі отримують кредити «дорогими», а віддають «дешевими» грошима. Наприклад, одним з головних джерел збагачення для так званих нових росіян були державні кредити. Вони отримували кошти під 20% річних, але подальша інфляція, а також невідповідність фактичної і очікуваної ставки приводило до здешевлення позики і руйнування системи;

– зростання інвестиційних ризиків і зниження обсягів інвестицій;

– поява перетікання багатства від людей, що мають строго певні доходи, а саме від пенсіонерів, працівників на фіксованій зарплати і так далі.

Найбільш негативний вплив несе гіперінфляція, яка не тільки зводить на «ні» бізнес-планування, а й руйнує економіку в цілому. Як наслідок, компанії призупиняють інвестиційну діяльність. Вони не знають, якою буде вартість товарів, і які ресурси знадобляться на реалізацію своїх завдань вже через кілька місяців. Спотворюється і споживчий попит, адже населення намагається вкладати кошти в валюту або продукцію тривалого споживання. Активні спекуляції на ринку призводять до витіснення виробництва. Починається лавиноподібний процес руйнування економіки.

Щоб виключити ризики непередбаченої інфляції, важливо знати основні причини даного процесу. До них можна віднести:

– зростання загального попиту на продукцію у населення;
– зниження загального пропозиції на ринку.

Якщо міркувати з позиції зростання цін, то виділяється два типи інфляцій – витрат і попиту. Якщо причина інфляції – підвищення сукупного попиту, то даний тип носить назву інфляційного попиту. Причиною може бути зростання обсягів чистого експорту, державних, споживчих чи інвестиційних витрат. Друга причина – збільшення обсягу готівки в обігу.

До слова, більшість економістів сходяться на думці, що до інфляції в першу чергу призводить збільшення грошової маси, тобто пропозиції грошей.

Неочікувана інфляція: наслідки

Для економіки в цілому і її суб’єктів зокрема непередбачена інфляція несе цілий ряд негативних і вельми чутливих наслідків. До таких можна віднести:

дію непередбаченої інфляціі1. Падіння рівня життя споживачів. Прояв негативних аспектів можливо в самих різних формах. Так, інфляція призводить до зниження якості життя, знецінення наявних на рахунках у людей заощаджень, скорочення маси товарів обороті і так далі. Найменший збиток несуть ті, хто вже встиг інвестувати гроші в матеріальні цінності, ВКВ або нерухомість.

Банки не здатні стримати свої заощадження, якщо відсоток по депозитах перевищує зростання цін на товари. Крім цього, падають доходи людей, яскравіше проявляється соціальна нерівність, з’являються ризики перерозподілу прибутку. Держава починає вибірково підходити до розподілу компенсацій. Це, в свою чергу, стає причиною високої соціальної напруженості.

2. Страждають і виробники товарів, адже у них знижується стимул до ведення трудової діяльності. У режимі інфляції інвестиції стають занадто ризикованим заходом, тому регіональних, а також галузевих диспропорцій не уникнути. У свою чергу, підприємців не цікавить покупка, а також оновлення застарілої техніки. Їм простіше і дешевше працювати на старому обладнанні, що призводить до здешевлення собівартості продукції з одного боку і погіршення її якості з іншого.

Зростає рівень податків, що стягуються з бізнесменів, тому частина доходів, які можна було б вкласти в бізнес, доводиться брати з обороту. Крім цього, керівники змушені працювати на короткострокові перспективи, адже вони не можуть передбачити подальші змін в економіці. Згодом це може призвести до руйнування всієї системи народного господарства.

Крім цього, при появі непередбаченої інфляції можливі такі явища:

1. Від робочих до компаній. Є твердження, що непередбачена інфляція може грати роль субсидії на виплати і надходження в майбутньому.

Посилання на основну публікацію