Нематеріальні пошукові активи

Хто враховує нематеріальні пошукові активи

Нематеріальні пошукові активи можуть відображатися в бухобліку організацій, що здійснюють витрати на пошук, оцінку родовищ корисних копалин і розвідку корисних копалин на певній ділянці надр (п. 2 ПБУ 24/2011).

Організації самостійно розподіляють пошукові витрати між необоротні активи (в т.ч. нематеріальними пошуковими активами) і витратами по звичайних видах діяльності (п. 4 ПБО 24/2011). Зроблений організацією вибір закріплюється в обліковій політиці для цілей бухобліку (п. 7 ПБО 1/2008).

Що відноситься до нематеріальних пошуковим активів

а) право на виконання робіт з пошуку, оцінки родовищ корисних копалин і (або) розвідці корисних копалин, підтверджене наявністю відповідної ліцензії;

б) інформація, отримана в результаті топографічних, геологічних та геофізичних досліджень;

в) результати розвідувального буріння;

г) результати відбору зразків;

д) інша геологічна інформація про надра;

е) оцінка комерційної доцільності видобутку (п. 8 ПБО 24/2011).

Відображення нематеріальних пошукових активів в бухобліку та бухгалтерської звітності

Нематеріальні пошукові активи враховуються на спеціальному субрахунку рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи» (п. 9 ПБО 24/2011), амортизуються і відображаються в балансі за залишковою (балансовою) вартості в складі необоротних активів по рядку 1130 «Нематеріальні пошукові активи».

Списання нематеріальних пошукових активів

При підтвердженні комерційної доцільності видобутку на ділянці надр організація переводить нематеріальні пошукові активи до складу нематеріальних активів, тобто на рахунок 04 «Нематеріальні активи».

Якщо видобуток корисних копалин на ділянці надр визнана організацією безперспективною, то вартість нематеріальних пошукових активів списується до складу інших витрат, тобто на рахунок 91 «Інші доходи і витрати» субрахунок «Інші витрати» (п.п. 23, 25 ПБО 24/2011).

В окремих випадках вартість нематеріального пошукового активу може формувати фактичну вартість основних засобів організації. Наприклад, витрати на геологорозвідувальні роботи, пов’язані з конкретним свердловинах, визнані у складі нематеріальних пошукових активів, можуть бути включені в фактичну вартість свердловин при їх визнання об’єктами основних засобів організації (п. 26 ПБО 24/2011).

Посилання на основну публікацію