Наукові основи прогнозування

Наукову основу складають:
1. Об’єктивні закономірності.
2. Загальнонаукові методи дослідження.
3. Логіка.
4. Точна, об’єктивна і достовірна інформація.
5. Математичний метод.
Спільними науковими методами є:
1. Системний підхід – згідно з яким, об’єкт (явище) можна розглядати як систему сукупностей, взаємопов’язаних між собою. Ця сукупність визначає в цілому властивість і поведінку об’єкта, причому, досліджуваний об’єкт є частиною більшої системи, а цілі його розвитку відповідають цілям розвитку цієї більшої системи.
2. Комплексний підхід – є способом конкретизації системного підходу: передбачає вивчення об’єкта взаємозв’язку з іншими об’єктами і використання для цього методу різних наук.
3. Історичний підхід – передбачає, що розвиток об’єкта в майбутньому є результатом його розвитку в минулому і сьогоденні, а справжнє стан об’єкта є результатом його розвитку в минулому.

Посилання на основну публікацію