1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фінанси
  3. Напрямки державних інвестицій

Напрямки державних інвестицій

Основною метою макроекономічної політики є забезпечення міцних умов для довготривалого зростання, який сприяє структурно-інноваційної переорієнтації економічної сфери і формує сприятливе інвестиційне середовище. Державна інвестиційна політика має основні принципи:

  • орієнтування на інноваційний шлях економічного розвитку;
  • визначення пріоритетів у інвестиційному розвитку;
  • взаємодія науки, виробництва, освіти, кредитної та фінансової сфер;
  • формування норм, правової бази в інвестиційній діяльності;
  • використання ефективних ринкових механізмів в інвестиційній діяльності;
  • сприяння розвитку інвестиційної інфраструктури.

Для економічної політики найбільш важливим є розширення внутрішнього ринку, згладжування диспропорцій в інвестиційній структурі, підвищення ступеня зайнятості, концентрація матеріальних державних ресурсів.

Особливо актуальні ті напрямки, які сприяють постійному зростанню добробуту населення. Обмеження державних фінансових джерел вимагають перенаправлення грошових мас з метою залучення приватних інвестицій. Подібні можливості відбуваються при надходженні фінансових коштів через державний уповноважений орган на рахунок підприємств. Через час фінанси надходять назад в бюджет в якості податків.

Використання приватного капіталу

Кошти приватних підприємців використовуються при замовленні різних додаткових матеріалів, обладнання, будівництва. Для залучення замовників підприємства використовують закони економічної саморегуляції і існуючі правила фінансового ринку. При цьому держава побічно створює робочі місця і закуповує нове обладнання для залучення приватного капіталу в реалізацію різних державних проектів.

Один рівень інвестиційної активності значно ініціює інший рівень. Попит на матеріали і обладнання активізує попит на необхідну сировину. У подібному випадку фінансові кошти надходять у вигляді податків назад в бюджет з двох рівнів. Динаміка інвестицій здійснюється на базі мультиплікатора. Ефект інвестиційного множника необхідний для розширення внутрішнього ринку. Чим вище витрати населення на споживання, тим величина мультиплікатора більше.

ПОДІЛИТИСЯ: